Panel diskusija „Iskustva i preporuke za smanjenje slučajnog ulova morskih ptica“

  • 15.12.2022.

Panel diskusija „Iskustva i preporuke za smanjenje slučajnog ulova morskih ptica“ okupila je u Splitu 29. studenog predstavnike ribara i različitih institucija Republike Hrvatske. 

Organizirana u sklopu projekta LIFE Artina za cilj je imala predstaviti rezultate testiranja prilagođenih alata za smanjenje slučajnog ulova morskih ptica (SUMP), a na temelju kojih bi se potaknula raspravu o mjerama za smanjenje slučajnog ulova morskih ptica na ribolovne alate, i to s fokusom na ugrožene vrste – kaukal, gregula i sredozemni galeb.

Voditeljica projekta LIFE Artina Željka Rajković iz udruge Biom predstavila je ciljeve i dosadašnje rezultate projekta, a Sven Kapelj ugrožene vrste ptica kojima se projekt bavio te provedene aktivnosti vezane za njihovo očuvanje. Ispred udruge Sunce, Ana Miletić prezentirala je aktivnosti koje je Sunce kao partner na projektu provelo vezano za procjenu i smanjenje utjecaja ribolovnih alata na morske ptice.

Tijekom panel rasprave predstavnici Uprave ribarstva, Instituta za oceanografiju i ribarstvo , ribara, Bioma i Sunca raspravljali su o prikupljanju podataka, mjerama za smanjenje slučajnog ulova morskih ptica i budućim politikama.

U svijetu se provodi niz aktivnosti i mjera kako bi se smanjio slučajni ulov morskih ptica. Ribari i sami traže rješenja kako bi smanjili oštećenja ribolovnih alata, gubitke mamaca na udicama i očuvali ravnotežu morskog ekosustava te na taj način osigurali ciljani ulov ribe. Kroz projekt su se po prvi put u Hrvatskoj testirale takve mjere za morske ptice te će iskustva ribara i preporuke biti uzete u obzir u budućem radu na ovoj temi u Hrvatskoj, kao i u definiranju javnih politika u ribarstvu i zaštiti prirode.

Više naglasaka iz održane diskusije doznajte na stranici projekta LIFE Artina.