Ornitološki kamp “Rovozna 2009”

  • 05.09.2009.

I ove se godine u suradnji Udruge za biološka istraživanja ”BIOM” i JU Park prirode “Učka” održava ornitološki kamp, na starom mjestu kod lokve Rovozne, na južnom dijelu Učke.

Kamp je započeo 17. kolovoza, a planirano je da traje bar do 10. listopada 2009.

Voditelji prstenovanja bit će uglavnom tri BIOM-ova ornitologa: Ivan Budinski, Krešimir Mikulić i Antica Čulina.

Smještaj je u velikom šatoru i mjesta ima za sve koji žele doći 🙂
Trebate ponijeti samo karimat i vreću za spavanje, a hranu uglavnom osigurava organizator.

Za bilo kakvu informaciju o kampu možete se javiti na 095/814 77 87 ili ivan.budinski@biom.hr, Antici Čulini na 098/925 40 73 te Krešimiru Mikuliću na 095/903 60 51.

Za vrijeme kampa love se i promatraju razne vrste ptica, od kojih su najbrojniji crvendaći, više vrsta grmuša, muharica, zviždaka, sjenica, a i brojne druge vrste.

Ove je godine već ulovljeno i nekoliko zanimljivih vrsta kao što su mala muharica (Ficedula parva) i velika ušara (Bubo bubo).

Rijedak ulov u ornitološkim mrežama, velika ušara.