Na Vranskom jezeru održani Treninzi promatranja ptica, Mali prstenovački kamp te izrada kućica za ptice.

U sklopu projekta "Revitalizacija i povezivanje atrakcija Parka prirode Vransko jezero'' provode se aktivnosti edukacije i interpretacije znamenitosti Ornitološkog rezervata i šireg područja Parka.

  • 02.12.2019.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a provodi se u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u okviru poziva „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“.

Trening prepoznavanja ptica i ove godine je uspješno proveden s ciljem edukacije zaposlenika Parka i zainteresiranih pojedinaca za vodiče promatranja ptica. Treninzi su uključivali terenske izlaske i predavanja, a održavali su se kroz travanj, svibanj i lipanj u Parku prirode Vransko jezero i okolici, na Pagu, u Ninu te u Nacionalnom parku Krka, dok su se u rujnu i listopadu polaznici mogli upoznati s prstenovanjem ptica u Ornitološkoj postaji u Parku prirode Vransko jezero.

Ostale aktivnosti koje je Javna ustanova provela u suradnji s Udrugom Biom su Mala škola prstenovanja, koja je organizirana kroz listopad i u sklopu koje su se učenici lokalnih škola imali priliku upoznati s metodologijom prstenovanja ptica.

Za učenike osnovnih škola su u rujnu i listopadu organizirane radionice izrade kućica za ptice prema smjernicama koje je dala Udruga Biom. Izrađeno je ukupno 12 kućica za ptice, koje će se postaviti na različite lokacije u Parku i u okolici neposredno prije početka sljedeće sezone gniježđenja. Osim navedenog, Udruga Biom provela je monitoring ptica na području Parka u siječnju u svrhu utvrđivanja utjecaja turizma na njihove zimujuće populacije te u travnju, svibnju i lipnju na gnijezdeće populacije, na temelju čega će razraditi i proširiti postojeće programe za promatranje ptica i izraditi vodič kroz biološku raznolikost Parka. Provedba ove aktivnosti rezultirat će boljim informiranjem i edukacijom posjetitelja i zaposlenika Parka te osmišljenim novim turama za promatranje ptica, a samim time će doprinijeti očuvanju i prezentiranju prirodne baštine, povećanju broja posjetitelja i ostvarenju cilja Projekta.

Aktivnosti koje Javna ustanova organizira u suradnji s Udrugom Biom nastavit će se provoditi kroz nadolazeće godine provedbe Projekta, odnosno do kraja 2021. godine. Svi zainteresirani imati će priliku prijaviti se za sudjelovanje u sljedećem ciklusu Treninga prepoznavanja ptica koji će se održati početkom proljeća iduće godine.