Održane radionice u sklopu projekta Zeleni vrtovi Poilovlja

U sklopu projekta Grada Garešnice „Zeleni vrtovi Poilovlja“ održali smo nekoliko radionica za djecu vrtića i osnovnih škola Garešničkog područja.

  • 09.03.2020.

U siječnju i veljači posjetili smo škole i vrtiće grada Garešnice i okolnih mjesta te održali petnaestak radionica kojima smo djeci približili živi svijet koji ih okružuje i potaknuli ih na razmišljanje o važnosti očuvanja tog prirodnog blaga.

Učenici su preuzeli ulogu detektiva pa pokušali otkriti koja životinja je ostavila kakve tragove; uživili se u ulogu vrana, koristili svoju inteligenciju i pokušali riješiti niz testova i zagonetki.

Dok je dio učenika saznao sve o vodomaru – gdje živi, kako izgleda, čime se hrani i kako se glasa; dio učenika je naučilo koliko vrsta sjenica ima u Hrvatskoj i koje su one najčešće koje se mogu vidjeti zimi oko hranilica. Najmlađi su pratili rode na njihovom migratornom putu i saznali na kakve sve izazove rode usput nailaze.