Održana tribina o upravljanju populacijama ptica u gradskim parkovima

  • 24.05.2010.

Udruga “Zelena Istra” je u suradnji s udrugom za biološka istraživanja “Biom”, hotelijerskom kompanijom “Maistra d.o.o” te Turističkom zajednicom Rovinj u petak 21.svibnja u rovinjskom hotelu “Park” organizirala tribinu pod nazivom “Upravljanje populacijama ptica u gradskim parkovima i ostalim zelenim površinama”.

Povod za organiziranje predavanja bio je Svjetski dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj koji se obilježavaju 22.svibnja. Predavanje je bilo usmjereno na komunalna, hotelijerska i privatna poduzeća te na gradske i općinske urede koji upravljaju i održavaju parkove i ostale gradske i prigradske zelene površine.

Predavači Antica Čulina, Mr.sc. biol, te Ivan Budinski, dipl.ing.šum, obrazložili su važnost parkova kao centre biološke raznolikosti u urbanim sredinama i njihov značaj kao staništa ptica. Naglasili su da je prilikom upravljanja parkova nužno izvršiti preliminarna istraživanja kako bi se mogle postaviti utemeljene smjernice i ciljevi daljnjeg razvoja te naveli savjete kojima se može poboljšati bioraznolikost ptica u parkovima.

Vijest preuzeta sa: http://www.barkun.hr/