Održana predavanja za policiju na temu suzbijanja krivolova

  • 18.05.2018.

Na inicijativu Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Bioma održana su predavanja policijskim službenicima o suzbijanju krivolova ptica. Predavanja su organizirana u Splitu, Rijeci, Zagrebu i Osijeku tijekom travnja i svibnja 2018., a prisustvovali su policijski službenici iz Sektora policije, Sektora kriminalističke policije i Sektora za granicu, i to iz većine policijskih postaja iz Splitsko-dalmatinske, Primorsko-goranske, Osječko-baranjske i Zagrebačke županije te iz Grada Zagreba.

Maja Polić, viša inspektorica zaštite prirode Ureda iz Splita te hrvatska kontakt točka za ilegalno ubijanje ptica,  predstavila je zakonski okvir krivolova te ukazala na ključnu ulogu policije u suzbijanju istog. Naš Ivan Budinski podijelio je s policijom iskustva Bioma u suzbijanju krivolova te predstavio koje sve oblike krivolova policija može sama prepoznati i sankcionirati na terenu. Na svakom predavanju su također sudjelovali i inspektori zaštite prirode te predstavili razmjere krivolova ptica u svojoj županiji.

Policija ima ključnu ulogu u suzbijanju krivolova te ako primijetite krivolov bez odgode javite policiji na broj 112.

Od strane Bioma, predavanja su održana u sklopu projekta Adriatic Flyway 4, financiranog od zaklada EuroNatur i MAVA.

Krivolov (1)