Održan prvi sastanak koordinacijskog odbora unutar projekta LIFE Artina

  • 21.05.2019.

U četvrtak, 16. svibnja 2019. godine, u Ministarstvu okoliša i energetike održan je prvi sastanak Koordinacijskog odbora projekta LIFE Artina. Uloga Odbora je pratiti i podržati provedbu projekta na nacionalnoj razini. Sastanku su nazočili partneri, odnosno predstavnici Udruge BIOM, Javne ustanove Parka prirode Lastovsko otočje, Udruge Sunce, predstavnici Ministarstva okoliša i energetike te Uprave za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede.

S obzirom da se radi o prvom sastanku ovog Odbora, cilj je bio upoznati članove Odbora, posebice članove upravnih tijela, s ciljevima i aktivnostima projekta te ih informirati o dosadašnjem napretku. Ostale teme sastanka bile su najava nadolazećih aktivnosti, s kojim izazovima smo se do sada susreli te koja su očekivanja od projekta, ali i od samog Koordinacijskog odbora. Predstavnici Uprave za ribarstvo i Ministarstva za okoliš i energetiku su tijekom ovog sastanka ponovno istaknuli kako su već prepoznali važnost LIFE Artina projekta te da informacije o njegovoj provedbi aktivno dijele s ostalim suradnicima.

Članovi Koordinacijskog odbora su iskazali veliki interes za projekt i aktivnosti koje će se provoditi, posebice za kontrolu populacije invazivnih vrsta i za komunikaciju s ribarima. Odbor će se sastajati minimalno dva puta godišnje i detaljnije prolaziti kroz izazove procesa proglašenja novih morskih područja očuvanja značajnih za ptice (POP), a u cilju zaštite i očuvanja populacija ciljnih vrsta. Na ovaj način omogućit će se ostvarenje još bolje suradnje između sektora zaštite prirode i ribarstva s jedne strane, odnosno s druge strane upravnih tijela i partnera – organizacija civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima.

Više o projektu: http://www.lifeartina.eu/47073087094_27147936d8_h-1024x768