Odluka UO-a o ne prihvaćanju članarina

  • 11.03.2016.

Na sjednici Upravnog odbora, održanoj 11.3.2016. u prostorijama ureda Udruge BIOM, na adresi Preradovićeva 34 u Zagrebu, većinom glasova odlučeno je da se neće priznati članstvo u Udruzi BIOM za fizičke osobe koje su između 8. i 11.3. uplatile članarine direktnom uplatom u dvije banke u Zagrebu. Zbog zaštite osobnih podataka se imena navedenih osoba neće javno objaviti.

Upravni odbor smatra da se ukupno 11 osoba pokušalo učlaniti ne poštujući članke 13. i 14. važećeg Statuta Udruga BIOM. Kako Udruga BIOM nema uspostavljen kontakt sa spomenutim osobama, molimo ih da se obrate telefonom ili e-mailom Udruzi BIOM kako bi im mogli vratiti uplaćen novac za članarinu.