Očuvanje jarebice kamenjarke i trčke u Zadarskoj županiji

  • 16.06.2021.

Lovački savez Zadarske županije i Biom zajednički su organizirali početkom lipnja 2021. edukativno predavanje za lovce u Zadru, a na temu očuvanja jarebice kamenjarke (Alectoris graeca) i trčke (Perdix perdix).

“Iako su trčka i jarebica kamenjarka stoljećima prisutne u našim krajevima, vrste su koje se sve teže nose s raznim faktorima koji utječu na njihovu brojnost, zdravlje pa čak i opstanak. Jedan od značajnih faktora je i gubitak ključnih staništa koji su vrstama bitne za siguran prelet, ali i preživljavanje te podizanje mladih naraštaja” rekao je Ivan Budinski, ornitolog Udruge Biom koji je održao predavanje.

Ivan Budinski je napomenuo kako upravo pravilno upravljanje staništem značajno može doprinijeti očuvanju ovih vrsta, a to su krčenje prezaraslih travnjačkih staništa i održavanje pojila i lokvi. Nakon predavanja uslijedila je diskusija s lovcima o tome što se u Zadarskoj županiji može napraviti, a s ciljem kako bi se očuvala populacija jarebice kamenjarke i trčke.

Predavanje je održano u sklopu projekta LIFE Against Bird Crime (LIFE17 GIE/NL/000599), na kojem je Udruga Biom partner. Projekt je usmjeren na podizanje razine svijesti javnosti i dionika u svrhu učinkovitije borbe protiv nezakonitog ubijanja i uzimanja divljih ptica iz prirode. Suradnja s lovcima je ključna u sprječavanju krivolova ali isto tako je ključna i suradnja na stručnim i zakonskim rješenjima kojima se mogu postići bolji životni uvjeti za razne vrste divljači i ostalog živog svijeta.