Objavom publikacija i organizacijom volonterskih akcija čišćenja otočića za gniježđenje WWF Adria, BIOM i drugi partneri obilježili „Godinu čigre“

  • 21.12.2018.

Cigra

Zagreb – Dvije nevladine organizacije WWF Adria i BIOM kroz dva EU projekta „DRAVA LIFE“ i Intereg Slovenija-Hrvatska „Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave“ od siječnja do prosinca ove godine provodile su aktivnosti s ciljem zaštite staništa čigri u Hrvatskoj.
U sklopu projekta Čigra kojeg vodi Zavod za ornitologiju HAZU, a Biom, PMF i javna ustanova Zeleni prsten su partneri, postavljena je plutajuća platforma za gniježđenje na jezeru Siromaja 2 kod Rugvice u suradnji s UŠR Veteran ’91. Uz to, 17 ptica je obilježeno GPS-UHF uređajima kako bi se istražilo njihovo kretanje i korištenje staništa. Objavljen je tematski broj časopisa Svijet ptica na temu čigre. Prije dolaska čigri u proljeće, pokošeni su i pripremljeni otočići na akumulaciji HE Varaždin kako bi čigre dočekao čisti šljunak koji im je potreban za gniježđenje.
U lipnju je održan sedmodnevni edukacijski kamp „Naša Drava“ o dobrobitima rijeke Drave, namijenjen srednjoškolcima, na kojem su sudjelovali u praktičnom radu o zaštiti prirode i okoliša. Predstavnici WWF Adrije održali su predavanje o važnosti riječnih ptica, s posebnim naglaskom na malu čigru (Sternula albifrons) i bregunice (Riparia riparia). Učenici su imali priliku učiti o bioraznolikosti flore i faune, vrstama i staništima i njihovoj važnosti za slatkovodni ekosustav rijeke Drave.
Organizirano je nekoliko volonterskih akcija nazvanih „Č-igranje“ na jezeru Rakitje u sklopu kojih su pripremljeni šljunčani otoci za pogodno dugotrajnije gniježđenje čigri. Otoci su očišćeni od novonarasle vegetacije te su prekriveni s 50 kubika šljunka. Na jezerima Rakitje i Siromaja 2 postavljene su informativne ploče s informacijama o čigrama te table upozorenja kojima se tamošnje rekreativce moli da ne uznemiravaju otoke dok su na njima čigre.

DSC_0078
Tijekom rujna i listopada preko 8.000 ljudi pridružilo se #ProtectRiverBirds kampanji koja je u trajanju od 3 tjedna putem društvenih mreža nastojala osvijestiti širu javnost o važnosti zaštite riječnih ptica i njihovih staništa. Kampanju koju je pokrenula WWF Adria u suradnji s BIOM-om podržale su brojne organizacije, građanske inicijative i institucije poput Hrvatskih Voda, Javne Ustanove Međimurska priroda, Parkova prirode Lonjsko polje i Kopački rit, nevladinih udruga Zeus-Senjar, Zeleni Osijek, Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode, BED – Brodsko ekološkog društva, udruge LUMEN, Rafting kluba Matis Varaždin, Art centra Ješkovo, Dravske priče, te znanstvenici, biolozi, umjetnici, ljubitelji prirode i brojni drugi pojedinci.
„Za očuvanje posljednjih gnijezdećih parova čigri važnu ulogu ima obnova dinamike rijeke kako bi se stvorili novi šljunčani i pješčani sprudovi. Isto tako važno je i informiranje stanovništva kako bi se smanjilo uznemiravanje ptica tijekom sezone gniježđenja na rijeci Dravi. Neka od posljednjih prirodnih staništa možemo naći na 50 km dugom dijelu slobodnog toka rijeke Drave u Koprivničko-križevačkoj županiji“, rekla je Branka Španiček iz WWF Adrije.
WWF Adria je krajem godine izdala slikovnicu „Čigre, prijatelji u nevolji“ namijenjenu najmlađima te 3D model male čigre za izrezivanje. Publikacije su prigodno podijeljene djeci prije blagdana na organiziranim edukativnim radionicama u školama i vrtićima.

Crvenokljuna i mala čigra u Hrvatskoj su strogo zaštićene vrste prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) i Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13) te se nalaze u „Prilogu 1“ Direktive o pticama Europske komisije. U Crvenoj knjizi ptica Hrvatske gnijezdeća populacija crvenokljune čigre ima kategoriju gotovo ugrožene (NT) populacije, dok mala čigra ima kategoriju ugrožene (EN)

„Čovjek je svojim postupcima značajno izmijenio strukturu obala, korita i priobalnog pojasa rijeka. Vodomari i bregunice su ostali bez strmih obala, čigre i kulici bez sprudova, a ono malo što nam je ostalo prirodnih staništa je pod stalnim pritiscima tako da je ovo minimum kojeg možemo učiniti za naše ptice i naše rijeke“ rekla je Biljana Ječmenica iz Udruge Biom.

svijet pticaKontakt za više informacija:

Denis Povijač, WWF Adria, e-mail: dpovijac@wwfadria.org, mob: 095 256 7779
Iva Naglić Dolić, BIOM, e-mail: iva.naglic.dolic@biom.hr