Obilježen Dan Natura 2000 područja, 21.5.2015.

  • 22.05.2015.

Logo Natura 2000 danUdruga BIOM, kao BirdLife International predstavnik u Hrvatskoj, sudjelovao je u međunarodnom obilježavanju Europskog dana Natura 2000 područja (21.5.). Na taj dan je 1992. godine službeno prihvaćena Direktiva o staništima koja je kasnije, s Direktivom o pticama, postala temelj europske ekološke mreže Natura 2000.

Povodom obilježavanja ovog dana, u Osnovnoj školi Dobrinj na otoku Krku održali smo dva predavanja “Proljeće dolazi na krilima ptica”, u sklopu projekta Spring Alive. Učenici su se također pridružili fotoakciji te svojim rukama oblikovali leptira, simbol Dana Natura 2000 područja. Upravo ta gesta doprinosi očuvanju područja rijeke Havel u Njemačkoj – za svaku takvu fotografiju sponzori će izdvojiti novac upravo za zaštitu tog područja. Akciji se možete pridružiti i vi preko ove poveznice.

predavanje

Leptiri