Obavijest o tijeku aktivnosti u sklopu projekta ”Revitalizacija i povezivanje atrakcija Parka prirode Vransko jezero”

  • 22.01.2019.

20180618_133052

Javna ustanova Park prirode Vransko jezero u tijeku je s provedbom projekta “Revitalizacija i povezivanje atrakcija Parka prirode Vransko jezero” u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u okviru poziva „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“. Projekt će se provoditi do kraja 2021., a projektni partneri su Grad Biograd na Moru, Udruga Biom i LAG Laura.

U siječnju, u okviru projekta je zaposleno četvero djelatnika na radnim mjestima: stručni suradnik-edukator, stručni suradnik za projektne aktivnosti, stručni suradnik za promidžbu i prezentaciju i računovodstveni referent – financijski knjigovođa. U veljači je potpisan ugovor za usluge pripreme i provedbe postupaka javne nabave za projekt s odvjetnikom Dominikom Nizićem.

U ožujku je proveden postupak jednostavne nabave za Biološka istraživanja koja su preduvjet za zahvat izgradnje lučice Crkvine u Parku i predstavljaju doprinos očuvanju prirodne baštine zaštićenog područja. Odabrani su sljedeći ponuditelji po grupama: I. Praćenje promjena pridnenih zajednica makroskopskih beskralježnjaka – Geonatura d.o.o., II. Praćenje stanja ihtiofaune – Biota j.d.o.o., III. lstraživanje sustava vrsta algi porodice Characeae – Hrvatsko botaničko društvo. Istraživanja će se provoditi do kraja 2021. godine.

Kako bi se osigurala vidljivost projekta, u travnju su nabavljene informacijske ploče i naljepnice.  Upotpunjen je sadržaj za posjetitelje nabavom opreme kroz travanj i svibanj. Nabavljeno je 5 MTB bicikala, 1 dječja sjedalica za bicikl, 11 kaciga za bicikle, 7 kajaka s pripadajućom opremom od kojih su 2 ribička te oprema za promatranje ptica: 13 dalekozora i durbin s pripadajućom opremom. Novu opremu posjetitelji mogu unajmiti na info centrima Crkvine i Prosika.

U suradnji s Udrugom Biom, partnerom na projektu, ove godine su provedeni treninzi promatranja ptica s ciljem edukacije zaposlenika Parka i zainteresiranih pojedinaca za vodiče za promatranje ptica. Osim navedenog, Udruga Biom provodi monitoring ptica na području Parka u svrhu utvrđivanja utjecaja turizma na njihove populacije, razradit će i proširiti postojeće programe za promatranje ptica i izraditi vodič kroz biološku raznolikost.  Aktivnosti su planirane do kraja 2021. godine.

BW1A3329U lipnju je donesena odluka o odabiru za predmet javne nabave Stručni nadzor gradnje, projektantski i geodetski nadzor, upravljanje projektom gradnje po grupama: I. Stručni građevinski nadzor za lučicu Crkvine, II. Stručni građevinski nadzor na edukacijsko poučnoj stazi uređenoj tehnologijom “in situ” cementne stabilizacije makadamskog puta, III. Stručni nadzor građenja na drvenoj poučnoj stazi, IV. Projektantski nadzor na drvenoj poučnoj stazi, V. Geodetski projekt i geodetski nadzor na drvenoj poučnoj stazi, VI. Ovlašteni inženjer-upravljanje projektom gradnje. Za grupu I, II, III, IV i V odabrana je Zajednica ponuditelja: H5 d.o.o., DOKO DOM d.o.o., P.I.N. d.o.o. i USUS FRUCTUS GEO d.o.o., a za grupu VI odabran je ponuditelj Alcina d.o.o.

U lučici Crkvine u tijeku su radovi na I. fazi uređenja lučice koja obuhvaća izvedbu fiksnog pristupnog gata s pripadajućom manjom zaobalnom (pristupnom) površinom te  postavljanje pontonskog pristana zajedno s pristupnim mostićem, koji bi služio za prihvat novog izletničkog plovila na električni pogon. Radovi su započeli 16. kolovoza. Za izvođača radova odabran je g.o. Krešo Gabrić čija je ponuda u postupku javne nabave ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija. Vrijednost nabave iznosi 1.830.044,38 kn (s PDV-om).

Za radove produljenja drvene poučne staze u ornitološkom rezervatu u duljini od 130 m i uređenje makadamskih staza u duljini od 13 km za izvođača radova odabrana je tvrtka Centrogradnja d.o.o. čija je ponuda u postupku javne nabave ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija. Ukupna vrijednost nabave iznosi 7.142.441,56 kn (s PDV-om).

U tijeku je potpisivanje ugovora za nabavu električnog vlaka, solarnog čamca za prijevoz posjetitelja, električnih bicikla i amfibije čija je ukupna vrijednost nabave 3.271.962,50 kn (s PDV-om). Kroz projekt je planirana i izrada niza promotivnih materijala, turističko-planinarski zemljovid i atlas krajobraza za što je prikupljanje ponuda u tijeku. Provodi se i postupak javne nabave za postavljanje adrenalinskog parka. Uređenje info centra u Biogradu na Moru je aktivnost koju provodi Grad Biograd na Moru, kao partner na projektu, za što se trenutno provodi postupak javne nabave.

Rezultat provedenih aktivnosti (nadogradnja prezentacijsko obrazovnih kapaciteta, povezivanje nezavisnih atrakcija u integralnu posjetiteljsku cjelinu, obogaćivanje turističke ponude Parka, bolje praćenje posjetitelja, promicanje održivog razvoja i zaštite okoliša te informiranje i edukacija posjetitelja, lokalnog stanovništva i zaposlenika) dovest će do povećanja privlačnosti i edukativnih sadržaja te uspostave boljeg upravljanja posjetiteljima u Parku što je i svrha Projekta.

Za više informacija o projektu: voditelj projekta Danijel Katičin, 023/383-181, e-mail: revita@pp-vransko-jezero.hr

vidljivost_logići