Novi fond za ribarstvo nastavlja istim smjerom štetnih subvencija

Pozivamo Europsku komisiju da ni u kojem slučaju ne odobrava nacionalne planove koji ne predlažu učinkovite mjere za smanjenje utjecaja ribarstva na bioraznolikost

  • 07.07.2021.

Europski parlament dao je jučer konačno odobrenje za sljedeći Europski fond za pomorsko ribarstvo i akvakulturu (EMFAF). EMFAF odlučuje kako će se ukupno 6,1 milijardu eura potrošiti na aktivnosti na moru između 2021. – 2027. Ta se sredstva mogu koristiti za sve aktivnosti povezane s oceanom, od povećanja kapaciteta ribarskih brodova do provođenja istraživanja i zaštite prirode na more. Nebrojene studije i izvješća pokazuju da je velika većina prijašnjih sredstava korištena za poticanje prekomjernog ribolova i poticanje propadanja prirode na moru. Izgleda da će se novi EMFAF nastaviti istim putem.

„Štetne subvencije“ čine preko 60% globalnih subvencija za ribarstvo ili oko 20 milijardi eura svake godine. Uključuju sve subvencije koje smanjuju operativne troškove ribarskog sektora, poput izgradnje novih plovila, financiranja zamjene motora ili povećanja učinkovitosti ribolovnog alata. Neke se subvencije također pružaju ribarskim tvrtkama i brodovima koji se bave štetnim postupcima poput uništavanja morskog života, mogu uključivati ​​ropski rad ili pak love velik udio ribe koja nije namijenjena prodaji ili vrsta poput morskih ptica, dupina i kornjača.

Novi EMFAF ne samo da će nastaviti dijeliti štetne subvencije, osim izričite izgradnje novih ribarskih brodova, on također smanjuje kriterije za dobivanje štetnih subvencija za ribarstvo.

Ovaj EMFAF sada se izravno protivi obvezama WTO-a koje pozivaju na ukidanje svih štetnih subvencija za ribarstvo. Također je u suprotnosti s ciljem EU-a da se postigne održivo ribarstvo s malim utjecajem na okoliš i da mali obalni ribolov bude konkurentan, a ne samo veliki, gospodarski ribolov.

Države članice EU sada moraju predati nacionalne planove o načinu trošenja svog dijela EMFAF-a, a Europska komisija mora dati njihovo odobrenje. BirdLife poziva Komisiju da ni u kojem slučaju ne odobrava nacionalne planove koji ne predlažu učinkovite mjere za smanjenje utjecaja ribarstva na bioraznolikost te da ne zazire od sankcioniranja država članica koje koriste sredstva EU-a za financiranje prekomjernog ulova.