Novi Akcijski plan EU-a za more doživjet će neuspjeh ako države članice ne preuzmu odgovornost

  • 21.02.2023.

Europska komisija je danas napokon objavila dugoočekivani Akcijski plan za rješavanje problema utjecaja ribarstva na morske ekosustave. Akcijski plan, koji je prvotno trebao biti objavljen 2021. ali je odgođen zbog pritiska ribolovnog lobija, bit će povijesna prilika za preobrazbu europskog ribarstva kako bi se osigurala održiva budućnost za prirodu i ljude. Iako je Akcijski plan dio Strategije EU-a za bioraznolikost do 2030., u trenutačnom obliku ne štiti prirodu i ne  utječe na obnovu ekosustava.

Dobar primjer je pitanje slučajnog ulova vrsta kao što su morske ptice u ribolovne alate. Svake godine tisuće dupina, morskih kornjača i morskih ptica u Europi umiru kao slučajni ulov. Međutim, iako su rješenja za izbjegavanje slučajnog ulova uglavnom dostupna, europske zemlje u velikoj mjeri nisu ispunile svoje obveze da se pozabave ovim problemom, a Europska komisija do danas nije poduzela pravne radnje za rješavanje ovog važnog problema. Velik dio Akcijskog plana jednostavno ponavlja obveze europskih zemalja iz postojećeg zakonodavstva EU-a. Akcijski plan iz 2012. nije polučio rezultate, odnosno države članice EU nisu poduzimale nikakve mjere bez odgovarajućeg poticaja od strane Komisije.

Države članice imaju rok do ožujka 2024. za izradu nacionalnih planova za provedbu Akcijskog plana EU-a. Kako ovo ne bi postao još jedan plan koji će završiti u ladici, države članice tražimo da se obvežu na brzu i učinkovitu provedbu, a Komisiju da objavi javnu, znanstveno utemeljenu procjenu nacionalnih planova te od država članica zahtijeva da riješe sve utvrđene slabosti i da pomno prate i  pravovremeno provode nacionalne planove.

Nema razloga da Komisija  i dalje odlaže poduzimanje  pravnih mjera protiv država članica koje već krše zakon i odmah ne iskoristi sve ovlasti koje su joj na raspolaganju za provedbu postojećeg zakonodavstva o zaštiti okoliša. To je ključno za ispunjavanje međunarodnih obveza u vezi s bioraznolikošću i klimom.

Hrvoje Čeprnja, stručni suradnik za ribarstvo, Udruga Biom:

“Ovaj novi Akcijski plan za rješavanje problema utjecaja ribarstva na morske ekosustave, ocrtava viziju  ali i potrebne radnje kojim Europska komisija nastoji povezati politike EU-a o morskom okolišu s politikom ribarstva. Potiču se zemlje članice na usvajanje nacionalnih mjera i akcijskih planova kako bi se zaštitili i obnovili morski ekosustavi i potaknulo održivo ribarstvo.

Ovaj Plan daje priliku za bolju suradnju između sektora ribarstva i sektora zaštite prirode te pozivamo nadležna ministarstva da pokažu veću ambiciju i zajedničku odgovornost za očuvanje mora ali i jasnu političku predanost svih dionika i institucija za učinkovitu provedbu zakonodavstva iz sektora ribarstva i sektora zaštite prirode.”

Anouk Puymartin, EU Marine Policy Officer, BirdLife Europe:

“Skup inicijativa koje je danas pokrenula Europska komisija neće uspjeti osigurati zdravo more za našu budućnost. Strukturna transformacija europskog ribarstva kako bi se poštivala priroda i koristila ljudima koji o njoj ovise, ključna je da bi naš ocean imao priliku preživjeti i igrati svoju ulogu regulatora klime. Mnoge morske vrste već su na rubu izumiranja. Vrijeme nije na našoj strani i ovaj novi Akcijski plan neće dati rezultate ako ne bude popraćen pravnim mjerama za utvrđivanje odgovornosti država članica.”