Naša istraživanja risa se šire

  • 07.06.2019.

Ris je jedna od najugroženijih životinjskih vrsta u Hrvatskoj i danas se nažalost nalazi pred izumiranjem. Pad brojnosti risa u Dinaridima posljedica je dugogodišnjeg parenja u srodstvu, a jedina mogućnost za opstanak je naseljavanje životinja iz druge, stabilne populacije te praćenje stanja.

Udruga Biom, kao jedan od partnera, je u tijeku s provedbom LIFE Lynx projekta kojem je glavni cilj očuvanje kritično ugrožene dinarske populacije risa kroz repopulaciju, tj. ispuštanje 14 jedinki risa iz Karpata u Hrvatsku i Sloveniju. Kroz projekt se provodi i čitav niz istraživačkih aktivnosti ali i suradnja s raznim dionicima.

zuja-presica-55

No, unatoč širini aktivnosti koje se već provode na temu istraživanja risa, još uvijek postoje područja u Hrvatskoj gdje nam je ris nepoznat a sam nedostatak informacija onemogućava kvalitetan rad stručnjaka na zaštiti populacije.

Jedna od najučinkovitijih metoda za istraživanje populacije su fotozamke, automatske kamere koje se postavljaju u prirodi. Broj jedinki risa, uspješnost preživljavanje njihovog pomlatka i odnos s drugim vrstama prisutnim na području su podaci koje prikupljamo pomoću camera trappinga tj. postavljanjem fotozamki i analizom foto i video materijala.

zuja-presica-74

Budući svaki ris ima jedinstveni uzorak krzna, na fotografijama možemo prepoznati istu jedinku koja se pojavljuje na više lokaliteta te utvrditi prostor koji ona koristi tj. njen teritorij. Takve informacije su ključne kako bismo bili svjesni zahtjeva za plijenom i staništem risa na području Dinarida te kvalitetno predvidjeli postojeće resurse i realna očekivanja za broj i rasprostranjenost risa. Prikupljanje DNK uzoraka se radi neinvazivnim metodama, prikupljanjem izmeta/urina risa što nam omogućava uvid u  genetičko zdravlje jedinki koje je u našoj populaciji kritično.

Upravo zbog toga je Ožujsko prepoznalo važnost i podržalo projekt Doprinosa očuvanju risa od izumiranja u Dinaridima osiguravanjem 30 fotozamki i provedbom genetskih istraživanja risa za područja gdje nemamo sustavnih podataka.

zuja p

Ova suradnja svakako je pozitivan primjer kako se svi, bez obzira na djelatnosti, možemo uključiti u očuvanje ugroženih vrsta.

O samom projektu podrške Zagrebačke pivovare izabranim strogo zaštićenim vrstama, možete pročitati i na web stranici: https://www.zasticenezakonom.ozujsko.com/