Nada za ptice

Štetni učinci nadzemnih visokonaponskih vodova na ptice široko su dokumentirani. Glavni rizik pticama predstavlja kolizija, a budući da ovi incidenti uglavnom ne uzrokuju oštećenje vodova ili pad napona u sustavu, gotovo se nikada ne primjećuju. S druge strane, sudare je moguće učinkovito spriječiti. Cilj ovog projekta je izraditi smjernice koje će biti skrojene koristeći najbolju svjetsku praksu u ublažavanju utjecaja dalekovoda na ptice.

  • 24.09.2019.

Štetni učinci nadzemnih visokonaponskih vodova na ptice široko su dokumentirani, ali problem značajno varira zbog brojnih lokalnih čimbenika, uključujući topografiju, stanišni tip, obrasce migracije ptica, anatomiju i ponašanje ptica. Glavni rizik za ptice predstavlja kolizija, a budući da ovi incidenti uglavnom ne uzrokuju oštećenje vodova ili pad napona u sustavu, gotovo se nikada ne primjećuju. S druge strane, sudare je moguće učinkovito spriječiti:

  • pažljivim planiranjem nove infrastrukture kako bi se izbjegli migracijski koridori,
  • izgradnjom nove infrastrukture koja bi dizajnom bila sigurna za ptice ili
  • naknadnim opremanjem postojećih vodova.

 

Za bilo koji od ovih pristupa potrebna je određena razina svijesti o očuvanju ptica kod planiranja infrastrukturnih projekata.

Cilj ovog projekta je izraditi smjernice koje će biti skrojene koristeći najbolju svjetsku praksu u ublažavanju utjecaja dalekovoda na ptice, što kroz ublažavanje utjecaja na postojećim vodovima, tako i kroz poboljšan sustav planiranja novih infrastrukturnih zahvata (dalekovodi koji će biti „bird-friendly“). Uloga Bioma u procesu izrade smjernica jeste facilitacija cijelog procesa, odnosno okupljanje svih relevantnih dionika čije će iskustvo doprinijeti kvalitetnom i provedivom dokumentu.

Naziv projekta: Hope for birds

Trajanje projekta: 1.1.2019.-30.11.2020.

Ukupna vrijednost projekta: 22,431.50 €

Izvori financija: MAVA Foundation, BirdLife International