Monitoring velike ušare – akcija građanske znanosti i volonterski sastanak

  • 23.01.2019.

Monitoring Velike Ušare

Velike ušare su jedne od najvećih sova na svijetu, te jedna od najšire rasprostranjenih. U Hrvatskoj uglavnom nastanjuje priobalna i gorska područja, a u svom staništu preferira strme stijene i otvorena staništa. Gnijezdi se na teško dostupnim liticama, stijenama i u kamenolomima. Ova je ptica aktivna noću i u sumrak kad ju se najlakše može čuti. Usprkos svojoj veličini i oštrim kandžama prilično je plaha, a prema ljudima se rijetko ponaša agresivno.

Istraživanje ušara provest će se pristupom građanske znanosti (eng. citizen science) gdje će educirani volonteri skupljati podatke na terenu i time doprinijeti kvalitetnoj zaštiti jedne od najvećih sova na svijetu. Volonterske aktivnosti istraživanja ušara provode se u veljači i ožujku.

Udruga Biom organizira volonterski sastanak na kojem ćete moći naučiti više o ekologiji sova ušara, jednostavnim metodama istraživanja i kako se vi možete uključiti u njihov monitoring. Upoznat ćemo vas s osnovama metode i glasanjima koja je potrebno prepoznati te mjerama ponašanja na terenu, a potom ćete se u periodu monitoringa zaputiti na teren te u potrazi za velikom ušarom provesti vrijeme od zalaska sunca do prvog punog mraka na određenoj lokaciji i bilježiti opažanja u za to predviđeni obrazac.

Sastanak će se održati u ponedjeljak, 28.01.2019. u 18:00 h u prostorijama udruge Biom, na adresi Preradovićeva 34 (desni ulaz, drugi kat) gdje ćete imati priliku čuti više o ovoj akciji i dobiti jasne upute kako možete sudjelovati. Ako se želite priključiti akciji, a ne možete nam se pridružiti na sastanku, javite se našoj koordinatorici Biljani: biljana.jecmenica@biom.hr, 095 8888 771, a ona će vam dati daljnje informacije.