Monitoring močvarnog plavca na području Parka prirode Papuk

  • 23.01.2013.

Na području livade Zvečevo u granicama Parka prirode Papuk, Udruga BIOM obavlja monitoring močvarnog plavca Phengaris alcon alcon (Denis & Schiffermüller, 1775). Istraživanje obuhvaća sljedeće aktivnosti: terenska istraživanja i uzorkovanje jedinki močvarnog plavca metodom capture/mark/recapture, utvrđivanje brojnosti i očuvanosti populacije močvarnog plavca te raznolikosti vrsta mrava domaćina kao i brojnost biljaka hraniteljica gusjenice – plućne sirištare (Gentiana pneumonanthe), fotodokumentaciju i georeferenciranje svojti i staništa u prostoru pomoću GPS koordinata, kao i utvrđivanje sastava i raznolikosti faune leptira na analiziranim lokalitetima.

Dobiveni rezultati će se usporediti s rezultatima višegodišnjeg monitoringa na području Grubišnopoljske Bilogore te predložiti područja posebne zaštite s ciljem očuvanja. U razdoblju od lipnja do listopada 2012. godine markirano je preko 150 jedinki močvarnog plavca te utvrđeno preko 55 vrsta danjih leptira na lokalitetu nalaza.