Monitoring krivolova na delti Neretve

  • 17.10.2018.

Udruga Biom je s Javnom ustanovom “Priroda dubrovačko-neretvanska” početkom listopada 2018. provela monitoring krivolova ptica u delti Neretve. Prema našoj procjeni  u ilegalnom lovu je samo u tjedan dana stradalo barem 300 liski. Zbog toplog vremena pravi val njihove migracije još nije krenuo pa očekujemo da će biti još i gore. Od ilegalnih metoda lova zabilježili smo krivolov po noći pomoću vabilica i svjetala, lov na moru – što je van lovišta, te lov pomoću poluautomatskog oružja. Također smo obišli ornitološki rezervat Pod gredom, u kojem je policija po našoj dojavi zaplijenila pušku.

U suradnji s inspekcijom zaštite prirode (Ministarstvo za zaštitu okoliša i energetike) održali smo predavanje za policijske službenike dubrovačko-neretvanske županije o suzbijanju krivolova ptica. Maja Polić, viša inspektorica zaštite prirode te hrvatska kontakt točka za ilegalno ubijanje ptica,  predstavila je zakonski okvir krivolova te ukazala na ključnu ulogu policije u suzbijanju istog. Naš Ivan Budinski podijelio je s policijom iskustva Bioma u suzbijanju krivolova te predstavio koje sve oblike krivolova policija može sama prepoznati i sankcionirati na terenu.

29111649000_cbf49f2dc1_o

Aktivnosti su održane u sklopu projekta Adriatic Flyway 4, financiranog od zaklada EuroNatur i MAVA.