Monitoring gnijezdećih kaukala na vanjskim otocima

  • 07.08.2012.

U sklopu monitoringa kaukala (Calonectris diomedea) članovi Udruge su početkom srpnja obišli manje poznate otoke Hrvatske, odnosno, Biševo, Svetac i Kamik, te arhipelag Palagruže. Riječ je o udaljenim otocima za koje postoje podatci o gniježđenju ili indicije da se tamo gnijezde kaukali.

Kaukal je neslužbeni naziv za velikog zovoja, pticu koju ribari znaju kao nesretnu žrtvu ribolovnih alata (parangali i mreže). Onomatopejski naziv kaukal je upotrebi među lokalnim stanovništvom otoka te su tu pticu prozvali tako zbog njenog noćnog zavijanja koje podsjeća na plač djeteta.

Prilikom našeg istraživanja obišli smo veliki broj poznatih lokaliteta i potencijalne nove lokalitet kako bi procijenili broj gnijezdećih parova. Zbog iznimno zahtjevnog terena (strme litice, trusne stijene, skliski sipari) te činjenice da je ovakav tip istraživanja najbolje raditi noću, napravljena je procjena broja parova, ali što je daleko važnije, identificirane su prijetnje gnijezdećim kaukalima (najčešće su to invazivne vrste) te su zabilježene neke, do sada, nepoznate kolonije. Nažalost, morali smo potvrditi i nepostojanje nekih kolonija za koje postoje informacije da su se upravo na tim mjestima nalazile.

Članovi Udruge imaju bogato iskustvo sa cjevonosnicama (skupina kojoj pripada kaukal) te su redoviti sudionici europskih radionica koje se dotiču zaštite tih predivnih, ali ugroženih, vrsta.

Istraživanje je sufinancirano od strane Državnog zavoda za zaštitu prirode, a značajan doprinos su dali i članovi udruge Plavi svijet koji su nam pomogli sa prijevozom te djelatnici poduzeća Plovput (Plovno područje Korčula) koji su nam olakšali boravak na Palagruži.