Međunarodni dan podizanja svijesti o pticama lešinarima

  • 06.09.2014.

Povodom Međunarodnog dana podizanja svijesti o pticama lešinarima Udruga BIOM želi proširiti svijest o novim prijetnjama lešinarima u Europi i Africi. Lešinari u Africi ubrzano nestaju zbog cijelog niza razloga, a čak se i u Europi pojavljuju nove prijetnje. Veterinarski lijek diklofenak, koji lešine stoke čini smrtno otrovnima za lešinare, a koji je u manje od dvadeset godina skoro sasvim uništio populacije lešinara u Indiji je dopušten kao veterinarski lijek u nekim europskim zemljama. Ovaj lijek kod lešinara uzrokuje zatajenje rada bubrega i ptica umire u mukama. Budući da lešinari, kao prirodni sanitarci imaju izuzetno važnu ulogu u prirodi, njihov nestanak je uzrokovao velike probleme Indijcima koji su tisućama godina živjeli zajedno s lešinarima i na njih se oslanjali za uklanjanje otpada. Nakon velikog pada brojnosti i izumiranja na velikom dijelu areala, polagani oporavak lešinara u Europi je počeo nakon brojnih i požrtvovnih akcija zaštite. Sada im opasnost stiže u nevidljivom obliku, u obliku lijeka za stoku koji će lešine stoke učiniti smrtonosnima za lešinare! Da li je uopće potrebno reći koliko je licemjerno liječiti životinju na način koji može ubiti desetke drugih nakon njene smrti? I da postoji sigurna alternativa?
Osim BirdLife partnera po cijelom svijetu Međunardoni dan podizanja svijesti o pticama lešinarima obilježavaju i brojna druge organizacije zaštite prirode, među njima i Grifon centar za zaštitu ptica grabljivica koji aktivno provodi zaštitu bjeloglavih supova, jedinih lešinara u Hrvatskoj koje smo uspjeli očuvati, nažalost u malom broju.