Međunarodna konferencija “Dalekovodi i stradavanja ptica u Europi”, Budimpešta, 13.travanj 2011

  • 14.04.2011.

Konferencija o stradavanju ptica na električnim vodovima (“Power lines and bird mortality in Europe”), koju organizira BirdLife s mađarskim energetskim poduzećem Mavir, namjerava unaprijedit suradnju između dionika energetskog sektora i zaštite prirode. Cilj je izradit sporazum koji bi istaknuo potrebe za bolju zaštitu ptica na europskoj razini koje svake godine u velikim brojevima stradavaju na žicama dalekovoda.

Smrtnost ptica na električnim vodovima, izazvana elektrokucijom i kolizijom,  prepoznata je kao jedan od glavnih razloga ugroženosti ptica koje su popisane na Crvenim listama pojedinih država i na Direktivi o pticama EU. Lokalno mogu izazvati nestanak populacija ptica. S druge strane elektrokucija ptica može izazvati prekid u prijenosu struje te tako imati negativne ekonomske posljedice koje na kraju plaćaju „potrošači“.

Međutim, ovaj problem se može skoro u potpunosti izbjeći ukoliko se primjenjuju mjere koje sprječavaju elektrokuciju ptica što ide u korist zaštiti ptica, povećava učinkovitost energetske mreže i na kraju ide na ruku potrošača. Mnogi akcijski planovi za zaštitu ptica uključuju energetske operatere i nevladine udruge za zaštitu ptica i prirode koji zajedno poduzimaju mjere zaštite na obostranu korist.

Nažalost, ova problematika nije svugdje jednako prepoznata i ne postoje univerzalna rješenja. Tijekom sljedećeg desetljeća predviđa se masivna izgradnja električnih vodova unutar Europe i zbog toga se dalekovodi moraju unaprijed dizajnirati na takav način da što manje ugrožavaju ptice; naknadne prilagodbe dalekovoda bit će puno skuplje.

Ukoliko se ne koordinira energetski razvoj i zaštita prirode, bit će gotovo nemoguće uskladiti energetsku i klimatsku politiku EU s obvezom zaustavljanja pada biološke raznolikosti do 2020.!

Na konferenciji su  sudjelovali članovi BIOM-a Ivan Budinski i Krešimir Mikulić.