LORA – Laboratorij održivog razvoja

  • 18.09.2019.

_LORA
Osnovni izazov s kojim se danas susrećemo u pogledu zaštite okoliša, a time i zaštite našeg blagostanja, jeste usklađenje ciljeva gospodarskog i socio-ekonomskog rasta sa ciljevima zaštite okoliša. Naš razvoj i način življenja doveli su do promjena u okolišu i ljudskim zajednicama koje su potom izazvale drastične globalne probleme (glad, siromaštvo, degradacija okoliša i slično). Ujedninjeni narodi pokušavaju odgovoriti na globalne probleme putem definiranja i potom postizanja 17 ciljeva održivog razvoja, čime bi osigurali održivu budućnost za sve.

Projekt održivog razvoja

Ovdje želimo predstaviti projekt „LORA – laboratorij održivog razvoja“ na kojem sudjelujemo kao partner, a voditelj projekta je udruga Bioteka.
LORA je projekt kojim se planiraju osmisliti i izraditi obrazovni programi za održivi razvoj koji će se provoditi u 21 osnovnoj školi te u 3 partnerske udruge. Svi obrazovni programi bit će visoko kolaborativni, uključivat će intenzivnu suradnju s lokalnom zajednicom, a bit će i prilagođeni specifičnim potrebama svake škole. Posebnost projekta svakako je i činjenica da će se provoditi na području cijele Republike Hrvatske, prilikom čega je planirana suradnja s jednom školom iz svake županije.

Škole kao partneri i suradnici

Još za vrijeme pripreme projektu se u svojstvu partnera priključila OŠ Borovje iz Zagreba koja već ima status Međunarodne eko-škole te status Microsoft Showcase škole, zahvaljujući integraciji STEM-a u svoje izvannastavne aktivnosti. Ostalih 20 osnovnih škola projektu će se pridružiti u svojstvu suradničkih organizacija s kojima ćemo raditi na uspostavi obrazovnih programa tijekom cijelog trajanja projekta, do ožujka 2021.
LORA će uključiti i učitelje s kojima će se, kroz seminare i radionice, raditi na njihovom osobnom i profesionalnom razvoju, razvijati vještine i kompetencije te unaprjeđivati metoda rada iz područja održivog razvoja. Učitelji će tako biti educirani o svim ključnim komponentama održivog razvoja (društvo, gospodarstvo, okoliš), kako bi bili potpuno osposobljeni samostalno provoditi projekte održivog razvoja u svojoj školi i lokalnoj zajednici.

Suvremeno obrazovanje

U predviđene aktivnosti će se uključiti i učenici koji će pod mentorstvom učitelja i stručnu potporu udruga osmisliti i provesti vlastite projekte u koje će uključiti lokalnu zajednicu i volontere te će na ovaj način, osim teorijskog, steći i praktično znanje o vrijednostima, procesima i praksama održivog razvoja.
Također, sudjelovanjem u projektu jačat će se integracija neformalnih i informalnih načina učenja u formalni školski kurikul. Poticanjem praktične, istraživačke i projektne nastave učenike ćemo motivirati za učenje, razvijati osjećaj za timski rad i međusobno poštovanje, a pritom graditi osjećaj samopouzdanja.

*Više informacija o projektu pročitajte na poveznici.

lora svi logotipovi