Lokalni volonteri u akciji protiv stradavanja ptica od strujnog udara

U sklopu projekta LIFE SUPport provedena druga po redu edukacija volontera na temu praćenja stradavanja ptica od strujnog udara (elektrokucije) na Kvarneru

  • 11.12.2023.

Volonteri s područja Kvarnera sudjelovali su 2. i 3. prosinca na otoku Cresu u edukativnoj radionici na temu stradavanja ptica od strujnog udara, koju je organizirala udruga Biom u sklopu projekta LIFE SUPport koji se bavi očuvanjem hrvatske populacije bjeloglavih supova, a koja gnijezdi na Kvarnerskim otocima. Elektrokucija je jedan od značajnijih uzroka smrtnosti bjeloglavih supova (Gyps fulvus) na otoku Cresu, a smanjenje smrtnosti supova i drugih ptica od elektrokucije nastoji se postići primjenom zaštitnih mjera na ključnim mjestima.

Smrtno stradavanje od strujnog udara (elektrokucija) na stupovima elektro-energetske mreže najčešće pogađa ptice većeg raspona krila. Kod električnih stupova kod kojih je mala udaljenost između električnih vodiča, ptica koja sleti na dalekovod zatvori strujni krug jer krilima premosti dva vodiča pod naponom ili dodirne vodič pod naponom i uzemljenje, te tako strada.

Provedenom edukacijom o elektrokuciji lokalni volonteri su pripremljeni za obilaske određenih kritičnih područja i točki na području Istre i Kvarnera. Na taj način volonteri će moći na svom području samostalno provoditi monitoring i doprinijeti pronalasku potencijalno opasnih stupova i dalekovoda. Takav angažman lokalnih ljudi od iznimne je važnosti u sprječavanju stradavanja bjeloglavih supova i drugih ugroženih vrsta ptica.

Nakon determinacije kritičnih točki pomoću truda volontera, primijenit će se zaštitne mjere na ključnim mjestima. U proteklih nekoliko godina na Cresu je HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS) proveo tehničke mjere s ciljem zaštite ptica na više od 400 srednjenaponskih stupova kako bi se spriječilo njihovo stradavanje.

Edukativna radionica sastojala se od teorijskog dijela, pri čemu su sudionici dobili kratki uvid u aktivnosti i dosadašnja postignuća u sprječavanju elektrokucije, te od praktičnog dijela na terenu. Zajedno s djelatnicima Bioma, kvarnerski volonteri obišli su neke od pokaznih točki gdje su iz prve ruke mogli vidjeti kako izgledaju opasni stupovi, te kako se postavljaju neke od mjera ublažavanja. Za razliku od prethodnih radionica, volonteri ovoga puta srećom nisu kod nekoliko obiđenih stupova pronašli stradale ptice.