LIFE Against Bird Crime – Borba protiv krivolova na ptice – Biom

LIFE Against Bird Crime – Borba protiv krivolova na ptice

Protuzakonite radnje kao što su nezakonito ubijanje i uzimanje iz prirode ili trgovina pticama i dalje se događaju u mnogim zemljama EU-a. Nekoliko zemalja, između ostalog i Hrvatska, prepoznate su kao posebne crne točke po broju stradalih ptica.

  • 07.10.2019.

Problem krivolova na ptice ugrožava postizanje ciljeva Direktive o pticama, ali i prvi cilj Strategije EU-a o biološkoj raznolikosti, kojoj je zadaća postići mjerljivo poboljšanje statusa vrsta značajnih za EU.

Ovaj projekt nastavlja se na prethodni rad na rješavanju problema nezakonitih radnji protiv ptica, s posebnim naglaskom na hitno djelovanje u četiri prioritetne zemlje EU – Hrvatska, Cipar, Grčka i Italija – ali s aktivnostima koje djeluju i na druge države u kojima je ovaj problem prisutan, unutar EU i izvan nje.

Strategija projekta je ojačati međunarodnu borbu protiv nezakonitog ubijanja, hvatanja i trgovanja divljim pticama (eng. illegal killing of birds – IKB), čime se nastoji ukloniti drugu po veličini (nakon gubitka staništa) prijetnju preživljavanju divljih ptica i pomoći ostvarenju provedbe EU Direktive o pticama.

Ciljevi ovog projekta, čija je svrha informiranje, komunikacija i podizanje svijesti su:

1. Proširiti i poboljšati znanje javnosti i zajednice o nezakonitom ubijanju ptica u ciljanoj regiji, kako bi se identificirale i promicale ciljane strateške aktivnosti unutar i izvan opsega ovog projekta.
2. Povećati svijest i potaknuti interes javnosti za zaustavljanjem protuzakonitog ubijanja ptica.
3. Podržati zagovaranje na međunarodnoj i nacionalnoj razini, kako bi se osigurala politička volja i tehnički kapacitet za okončanje nezakonitog ubijanja ptica.
4. Osmisliti i provesti pilot projekte s ključnim dionicima u prioritetnim zemljama kako bi pokazali, podijelili i promicali učinkovite pristupe za smanjenje nezakonitog ubijanja i uzimanja ptica.
5. Održavati i jačati mreže organizacija civilnog društva i skupina dionika koje zajedno rade na rješavanju problema nezakonitog ubijanja ptica

Više o projektu LIFE Against Bird Crime saznajte klikom na link. O popratnoj kampanji “Flight for Survival” (“Let za opstanak“) s ciljem informiranja i podizanja javne svijesti, kao i o 7 vrsta čije se migracije prate (crnokapa grmuša, crkavica, orao krstaš, bijela roda, prepelica, škanjac osaš, divlja grlica) možete saznati na pratiti na www.flightforsurvival.org ili kroz  dinamičan Facebook sadržaj koji prati migracijska putovanja naših “veličanstvenih 7”.

Puni naziv projekta: “LIFE Against Bird Crime – Podizanje svijesti i jačanje kapaciteta za borbu protiv krivolova na ptice u prioritetnim zemljama”

Financiranje: iz LIFE programa Europske unije (LIFE17 GIE/NL/000599).

Razdoblje provedbe: 3.5 godine (1. rujna 2018. – 28. veljače 2022.).

Vrijednost projekta: 1.827.689,00 eura

LIFE Against Bird Crime – fight to combat bird crime

Illegal activities such as killing, trapping or trading birds still occur in many EU countries. Several countries, Croatia being among them, have been identified as particular hotspots with regard to the number of killed birds.

Bird crime issues pose a threat to the attainment of the objectives of the Birds Directive and the first target of the EU biodiversity strategy, which aims at achieving a measurably improved status of species important for the EU.

This project is a continuation of the previous work in the field of combat against Illegal activities directed at birds, particularly focusing on urgent activities in four priority EU countries – Croatia, Cyprus, Greece and Italy – but also including activities focused on other countries where the issue is present, within and outside EU.

The project’s strategy is to strengthen the international fight against illegal killing, trapping or trading of wild birds, with the aim to remove the second largest threat to survival of wild birds (after loss of habitat) and help with the implementation of the EU Birds Directive.

Goals of this project, aimed at informing, communicating and raising awareness, are the following:

  1. Expand and improve knowledge on the illegal killing of birds in the target region, in order to identify and promote strategic actions within and beyond the scope of the project;
  2. Raise awareness and stimulate public demand to stop illegal killing of birds;
  3. Support increased international and national advocacy efforts to ensure political commitment and technical capacity to enforce actions to end illegal killing of birds;
  4. Design and implement pilot projects with key stakeholders in priority countries to demonstrate, share and promote effective approaches to reduce illegal killing and trapping of birds;
  5. Maintain and strengthen the networks of civil society organisations and stakeholder groups working together to address illegal killing of birds.

For more information about the LIFE Against Bird Crime project, follow the link. The learn more about the post-war campaign “Flight for Survival” aimed at informing the public and raising awareness, and about the 7 species whose migrations are monitored (the blackcap, white scavenger vulture, eastern imperial eagle, white stork, common quail, honey buzzard and turtle dove), go to www.flightforsurvival.org or follow the dynamic Facebook content starring our “Magnificent Seven” on their migration journey.

Project name: “LIFE Against Bird Crime – Awareness and Capacity Building against Bird Crime in Priority Countries”

Financing: from EU LIFE Programme (LIFE17 GIE/NL/000599).

Implementation period: 3.5 years (1 September 2018 – 28 February 2022).

Project value: EUR 1.827.689,00

Naša internet stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naše uvjete korištenja. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.

Prihvaćam