LIFE Against Bird Crime – Borba protiv krivolova na ptice

Protuzakonite radnje kao što su nezakonito ubijanje i uzimanje iz prirode ili trgovina pticama i dalje se događaju u mnogim zemljama EU-a. Nekoliko zemalja, između ostalog i Hrvatska, prepoznate su kao posebne crne točke po broju stradalih ptica.

  • 07.10.2019.

Problem krivolova na ptice ugrožava postizanje ciljeva Direktive o pticama, ali i prvi cilj Strategije EU-a o biološkoj raznolikosti, kojoj je zadaća postići mjerljivo poboljšanje statusa vrsta značajnih za EU.

Ovaj projekt nastavlja se na prethodni rad na rješavanju problema nezakonitih radnji protiv ptica, s posebnim naglaskom na hitno djelovanje u četiri prioritetne zemlje EU – Hrvatska, Cipar, Grčka i Italija – ali s aktivnostima koje djeluju i na druge države u kojima je ovaj problem prisutan, unutar EU i izvan nje.

Strategija projekta je ojačati međunarodnu borbu protiv nezakonitog ubijanja, hvatanja i trgovanja divljim pticama (eng. illegal killing of birds – IKB), čime se nastoji ukloniti drugu po veličini (nakon gubitka staništa) prijetnju preživljavanju divljih ptica i pomoći ostvarenju provedbe EU Direktive o pticama.

Ciljevi ovog projekta, čija je svrha informiranje, komunikacija i podizanje svijesti su:

1. Proširiti i poboljšati znanje javnosti i zajednice o nezakonitom ubijanju ptica u ciljanoj regiji, kako bi se identificirale i promicale ciljane strateške aktivnosti unutar i izvan opsega ovog projekta.
2. Povećati svijest i potaknuti interes javnosti za zaustavljanjem protuzakonitog ubijanja ptica.
3. Podržati zagovaranje na međunarodnoj i nacionalnoj razini, kako bi se osigurala politička volja i tehnički kapacitet za okončanje nezakonitog ubijanja ptica.
4. Osmisliti i provesti pilot projekte s ključnim dionicima u prioritetnim zemljama kako bi pokazali, podijelili i promicali učinkovite pristupe za smanjenje nezakonitog ubijanja i uzimanja ptica.
5. Održavati i jačati mreže organizacija civilnog društva i skupina dionika koje zajedno rade na rješavanju problema nezakonitog ubijanja ptica

Više o projektu LIFE Against Bird Crime saznajte klikom na link. O popratnoj kampanji “Flight for Survival” (“Let za opstanak“) s ciljem informiranja i podizanja javne svijesti, kao i o 7 vrsta čije se migracije prate (crnokapa grmuša, crkavica, orao krstaš, bijela roda, prepelica, škanjac osaš, divlja grlica) možete saznati na pratiti na www.flightforsurvival.org ili kroz  dinamičan Facebook sadržaj koji prati migracijska putovanja naših “veličanstvenih 7”.

Puni naziv projekta: “LIFE Against Bird Crime – Podizanje svijesti i jačanje kapaciteta za borbu protiv krivolova na ptice u prioritetnim zemljama”

Financiranje: iz LIFE programa Europske unije (LIFE17 GIE/NL/000599).

Razdoblje provedbe: 3.5 godine (1. rujna 2018. – 28. veljače 2022.).

Vrijednost projekta: 1.827.689,00 eura