LIFE Against Bird Crime

 • 08.06.2019.

Udruga Biom je započela projekt pod nazivom “LIFE Against Bird Crime – Podizanje svijesti i jačanje kapaciteta za borbu protiv krivolova na ptice u prioritetnim zemljama” financiran iz LIFE programa Europske unije (LIFE17 GIE/NL/000599).

Protuzakonite radnje kao što su nezakonito ubijanje i uzimanje iz prirode ili trgovina pticama i dalje se događaju u mnogim zemljama EU-a, a nekoliko zemalja su prepoznate kao posebne crne točke. Osim toga, raširenost tog problema izvan EU-a izravno utječe na migratorne vrste unutar EU-a.

Problem krivolova na ptice ugrožava postizanje ciljeva Direktive o pticama, ali i prvi cilj Strategije EU-a o biološkoj raznolikosti, kojoj je zadaća postići mjerljivo poboljšanje statusa vrsta značajnih za EU.

Ovaj projekt nastavlja se na prethodni rad na rješavanju problema nezakonitih radnji protiv ptica, s posebnim naglaskom na hitno djelovanje u četiri prioritetne zemlje EU – Hrvatska, Cipar, Grčka i Italija – ali s aktivnostima koje djeluju i na druge države u kojima je ovaj problem prisutan, unutar EU ali i izvan nje.

S ciljem davanja dodatne vrijednosti aktivnostima koje doprinose zajedničkom cilju, čime se očekuje snažniji efekt nego kod pojedinačnih i izoliranih akcija, ovaj projekt osmišljen je na način da se uskladi i uključi u kampanju “Flight for Survival” (“Let za opstanak”). To je moguće zbog geografskog rasprostranjenja problema i preklapanja u državama u kojima se projekti provode: Italija, Grčka, Hrvatska, Cipar za LIFE Against Bird Crime; te Italiju, Grčku, Cipar, Libanon i Egipat za kampanju “Let za opstanak”. Osim toga, projekt pruža dodanu vrijednost i kroz vezu s drugim postojećim LIFE projektima koji se bave pitanjem nezakonitih radnji protiv ptica.

Dodana vrijednost projekata proizlazi iz fokusa na čitav preletnički put, a cilj je to prenijeti javnosti kroz priču o sedam prepoznatljivih vrsta, od kojih su neke ugrožene.

 • crnokapa grmuša
 • crkavica
 • orao krstaš
 • bijela roda
 • prepelica
 • škanjac osaš
 • grlica

Strategija projekta je ojačati međunarodnu borbu protiv nezakonitog ubijanja, hvatanja i trgovanja divljim pticama (eng. illegal killing of birds – IKB), čime se nastoji ukloniti drugu po veličini (nakon gubitka staništa) prijetnju preživljavanju divljih ptica i pomoći ostvarenju provedbe EU Direktive o pticama.

Ciljevi ovog projekta, čija je svrha informiranje, komunikacija i podizanje svijesti su:

 1. Proširiti i poboljšati znanje javnosti i zajednice o nezakonitom ubijanju ptica u ciljanoj regiji, kako bi se identificirale i promicale ciljane strateške aktivnosti unutar i izvan opsega ovog projekta.
 2. Povećati svijest i potaknuti interes javnosti za zaustavljanjem protuzakonitog ubijanja ptica.
 3. Podržati zagovaranje na međunarodnoj i nacionalnoj razini, kako bi se osigurala politička volja i tehnički kapacitet za okončanje nezakonitog ubijanja ptica.
 4. Osmisliti i provesti pilot projekte s ključnim dionicima u prioritetnim zemljama kako bi pokazali, podijelili i promicali učinkovite pristupe za smanjenje nezakonitog ubijanja i uzimanja ptica.
 5. Održavati i jačati mreže organizacija civilnog društva i skupina dionika koje zajedno rade na rješavanju problema nezakonitog ubijanja ptica

Kampanja informiranja i podizanja javne svijesti, vijesti, videozapisi, fotografije i relevantni linkovi mogu se pratiti kroz dinamičan Facebook sadržaj koji prati migracijska putovanja naših “Veličanstvenih 7” vrsta, kao i daljnje i specifične informacije o vrstama na stranici kampanje “Let za opstanak“.

Razdoblje provedbe projekta je 3.5 godine (1. rujna 2018. – 28. veljače 2022.).
Vrijednost projekta: 1.827.689,00 eura

flight for survival