Letak “Ptice – Veleposlanici prirodne baštine Grada Dubrovnika”

  • 21.02.2012.

Udruga BIOM je u sklopu projekta Ptice-Veleposlanici prirodne baštine grada Dubrovnika objavila letak Ptice Dubrovnika. Projekt je financijski podržao Grad Dubrovnik, a cilj je bio pružiti informacije o potencijalima birdwatching turizma u Gradu Dubrovniku i okolici. U sklopu projekta odrađena su tri izlaska na teren – dva terenska izlaska su pokrila kopneni dio Grada Dubrovnika i zaleđa, a u jednom terenskom izlasku obiđena je morska strana Grada Dubrovnika, Elafiti te Konavoske stijene.

Letak Ptice Dubrovnika donosi osnovne informacije o pticama Grada sa potencijalnim lokacijama za promatranje. Letak će se distribuirati u samom Gradu Dubrovniku, a manji dio letaka je i na raspolaganju u Zagrebu te je dostupan na zahtjev. Također, letak se može preuzeti i u PDF formatu.