Pripremne radnje za izgradnju letnice: Posjet rezervatu Lago di Cornino u Italiji

  • 06.05.2024.

foto: Fulvio Genero

Partneri u projektu LIFE SUPport posjetili su kolege koji upravljaju zaštićenim područjem Lago di Cornino u talijanskoj regiji Friuli-Venezia-Giulia, provinciji Udine. Ravnatelja Javne ustanove Priroda Marka Modrića i njegove suradnike Petru Stijelju i Elvisa Vuletu ugostili su dogradonačenik Općine Forgaria nel Friuli Luigino Ingrassi, direktor Zadruge Pavees koja upravlja rezervatom Luca Sicuro te suradnik Yuri Macoratti i stručni voditelj Fulvio Genero.

Promatranje litica na kojima gnijezde supovi

Osim lijepe prirode, ovaj rezervat poznatiji je kao mjesto reintrodukcije bjeloglavih supova u ovaj dio Italije 1990-ih godina te kao lokacija djelovanja velikog hranilišta za supove, koje se nalazi upravo na ruti kojom naši supovi s Kvarnera odlaze prema austrijskim Alpama u proljeće i ljeto. Supovi do njega stižu za oko 3 sata leta od Cresa, stoga predstavlja iznimno bitnu točku u očuvanju kvarnerske populacije, budući da ga posjećuju gotovo sve ptice koje s Kvarnera krenu prema zapadu.

Djelatnici JU Priroda sa talijanskim kolegama

Razlog dolaska predstavnika projektnog partnerstva LIFE SUPport 24. travnja bio je razmjena znanja i dobre prakse, posebno u segmentu načina hvatanja divljih supova radi obilježavanja odašiljačima ili prstenovima na hranilištu putem posebno konstruiranog kaveza. Izrada i instalacija sličnog kaveza s vratima koja se mogu daljinskim putem automatski spustiti odnosno podići jedna je od aktivnosti koju će JU „Priroda“ provesti u sklopu LIFE SUPport projekta na creskom hranilištu.

Kavez za hvatanje, uz videonadzor

Takav kavez prvenstveno će služiti za povratak rehabilitiranih supova natrag u prirodu putem tzv. „soft-release“ tehnike. Osim toga, kavez će se koristiti i za potrebe hvatanja i obilježavanja osobito odraslih supova GPS odašiljačima, kako bi dobili uvid u podatke o njihovu kretanju i korištenju prostora gnijezdećih ptica, vjernijih kvarnerskom prostoru u odnosu na one mlađe ptice koje lutaju do spolne zrelosti posjećujući kolonije supova širom mediteranskog prostora.

Supovi na hranilištu

Osim načina konstrukcije samog kaveza, bilo je riječi i o načinu daljinskog praćenja stanja na hranilištu putem sustava videonadzora kao sastavnog dijela budućeg kaveza.

U ugodnom razgovoru s talijanskim kolegama hrvatski stručnjaci razgledali su i poučan centar za posjetitelje, u sklopu kojeg se nalazi i nastamba s nekoliko supova koji se više nažalost ne mogu vratiti u prirodu pa ih se može razgledati iz blizine.

Na kraju ovog kratkog, ali korisnog susreta, stručnjaci Javne ustanove Priroda imali su priliku promatrati i gnijezdeće litice lokalne kolonije supova, u krajobrazu koji je u potpunosti drugačiji od kvarnerskog, no koji u nekom razdoblju njihovog života postaje drugi dom za naše ptice.