Kviz o lastavicama i piljcima

Koliko znamo o piljcima i o lastavici, ptici godine? Naša 13-godišnja volonterka u sklopu Spring Alive projekta složila je 10 pitanja...

  • 12.07.2021.

Kviz o lastavicama i piljcima

Kviz je pripremila naša 13-godišnja volonterka u sklopu projekta Spring Alive koji razvija interes za prirodu i zaštitu ptica selica