Kvarnerski volonteri obilaskom stupova dalekovoda podržavaju opstanak bjeloglavog supa

  • 07.05.2024.

U sklopu projekta LIFE SUPport, Udruga Biom se u suradnji s HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS) i Elektroprimorjem nastavlja aktivno baviti zaštitom ptica od stradavanja na stupovima srednjenaponske mreže uslijed elektrokucije odnosno strujnog udara, s posebnim naglaskom na bjeloglavog supa. Projekt LIFE SUPport fokusiran je na područje Kvarnera gdje su danas bjeloglavi supovi u Hrvatskoj jedino i prisutni na gniježđenju. Kako bi pomogli u očuvanju ove ptičje vrste po kojoj je Kvarnersko otočje nadaleko prepoznatljivo, Biomovom timu su se pridružili vrijedni volonteri s projektnog područja, koji su odlučili dati svoj doprinos cilju projekta kroz terenske obilaske rizičnih stupova i dalekovoda u svrhu monitoringa stradavanja ptica.

Što je elektrokucija ptica?

Elektrokucija ptica je ozbiljan ekološki problem koji se u sve većoj mjeri istražuje i pokušava riješiti diljem svijeta. Nicanjem brojnih dalekovoda stvorile su se točke koje ptice koriste kao odmorišta ili promatračnice u potrazi za plijenom tijekom lova. 

Uzrok elektrokucije ptica je njihov često nenamjeran i/ili nesvjestan kontakt s električnim vodovima. Pri slijetanju ili pregledavanju terena sa strujnog stupa ptica dotakne neizolirane kablove te svojim tijelom zatvori strujni krug pa biva izložena ozbiljnim ozljedama ili čak i smrću. Osim pojedinačnih gubitaka, elektrokucija ptica može imati i šire ekološke posljedice, kontinuirano smanjujući populacije određenih vrsta. Naročito su ugrožene vrste većeg raspona krila, a bjeloglavi sup kao najveća ptičja vrsta u Hrvatskoj s rasponom krila od 240 do 280 cm je pritom najugroženija prijetnjom elektrokucije.

Bjeloglavi sup stradao od strujnog udara na stupu dalekovoda

Kako bi se smanjila elektrokucija ptica, potrebne je provedba različitih zaštitnih mjera. To uključuje bolje planiranje i oblikovanje električnih vodova i instalacija kako bi se smanjio rizik za ptice, uvođenje zaštitnih mjera (mjera mitigacije), kao i redovito održavanje te nadzor postojeće infrastrukture. Edukacija javnosti o ovom problemu također je ključna, kako bi se povećala svijest o potrebi zaštite ptica u blizini električnih instalacija.

Uz suradnju znanstvenika, nadležnih tijela, distributera električne energije i organizacija za zaštitu prirode, moguće je razviti metode, strategije i politike koje će smanjiti elektrokuciju ptica i osigurati očuvanje njihovih populacija i staništa. Sveobuhvatan pristup i angažman ključni su za rješavanje ovog važnog ekološkog problema.

Uključivanje lokalnih volontera u projekt

Tokom 2023. Udruga Biom je održala dvije edukacije na temu elektrokucije ptica. Radionice su se odvijale na otoku Cresu uz pomoć osoblja Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove „Beli“ u mjestu Beli. Polaznici edukacija su bili stanovnici projektnog područja, koji su prošli teorijsku i terensku edukaciju kako bi dobili detaljan uvid u metodologiju provedbe monitoringa stradavanja ptica uslijed elektrokucije.

Početkom 2024. godine volonteri su krenuli sa samostalnim terenskim obilascima u potrazi za supovima i drugim pticama stradalim uslijed elektrokucije. Potencijalno rizični dalekovodi i pojedinačni stupovi diljem otoka Cresa bili su prvo područje obilaska. Lokacije takvih stupova su dobivene kroz prijašnja istraživanja koja je provodila Udruga Biom na području otoka Cresa te uz pomoć prostornih podataka koje je dostavio HEP ODS.

Rezultati istraživanja

Iako je dio obilaženih stupova već sadržavao neke od postavljenih zaštitnih mjera, pronađeno je nekoliko stradalih ptica – gavrana, ali i bjeloglavih supova. Osim ovih vrsta, kroz monitoring proveden u prijašnjim projektima zabilježeni su i stradali galebovi, vrane te poneki škanjac. Čini se da su zaštite postavljene na nekim od stupova na Cresu dotrajale, te je došlo do izlaganja opasnih kablova koje su nesretne ptice dotakle i platile najveću cijenu.

Planovi za budućnost

Na otoku Cresu je ostao još manji dio potencijalno opasnih dalekovoda/stupova koji će se u skoroj budućnosti trebati pregledati. Također su od HEP ODS-a dobiveni i novi podaci čijom su obradom utvrđeni potencijalno rizični stupovi na području otoka Krka i Učke. Planirano je da će Biomovi volonteri uskoro biti i na tim poligonima u provedbi monitoringa stradavanja, a do kraja samog projekta cilj je sanacija i postavljanje zaštitnih mjera na dodatnih 200 potencijalno opasnih dalekovodnih stupova.