Krik za prirodu

 • 12.05.2015.

Ljubitelji prirode, vrijeme je za djelovanje!

Dok ovo čitate, vise od 100 udruga diljem Europe pokreće veliku kampanju za spas europske prirode od programa izmjene zakonodavstva predsjednika Europske komisije Jean-Claudea Junkera. Sve su se udruge okupile u zajedničkoj online akciji “Krik za prirodu” putem koje će građani 28 zemalja članica EU moći sudjelovati u javnim konzultacijama Europske komisije i sačuvati zakonodavstvo koje štiti prirodu u Europi. Ova e-akcija obilježava početak zajedničke, paneuropske, višegodišnje kampanje koja će nastojati zaustaviti sve prijetnje zaštiti prirode u Europi te poticati bolju implementaciju i primjenjivanje zakonodavstva o prirodi.

Europsko zakonodavstvo o prirodi (Direktiva o pticama i Direktiva o staništima) prepoznato je kao jedno od najjačih u svijetu u zaštiti životinja, biljaka i staništa od izumiranja. Zahvaljujući tom zakonodavstvu, Europa danas ima najveću svjetsku mrežu zaštićenih područja, Natura 2000, koja obuhvaća petinu europskog kopna i 4% mora.

Europska komisija odlučila je provesti dubinsku evaluaciju obje direktive i tako utvrditi jesu li djelotvorne u zaštiti naše prirode. Postoji mnoštvo znanstvene literature dokazuje djelotvornost Direktiva, no proces evaluacije se odvija u, za prirodu, neprijateljskom okruženju.

U javnim konzultacijama možete sudjelovati do 24. srpnja 2015. i to je jedina prilika da izrazite svoje mišljenje dok traje proces evaluacije ovih zakona. Za vas smo pripremili [expand title=” NAŠE ODGOVORE NA NAJVAŽNIJA PITANJA.”]

1. Pitanje: Koliko vam je važna zaštita prirode?

Vrlo važna

2. Pitanje: 2. Koliko ste upoznati s mjerama zaštite prirode u EU?

 • Direktiva o pticama: Slabo upoznat/a
 • Direktiva o staništima: Slabo upoznat/a
 • Mreža Natura 2000 zaštićenih područja: Slabo upoznat/a

3. Pitanje: Koliko su Direktiva o pticama i Direktiva o staništima (Direktive o prirodi) bitne za zaštitu prirode?

Vrlo važne

4. Pitanje: Jesu li strateški ciljevi u Direktivama o prirodi prikladni za zaštitu prirode u EU?

Vrlo prikladni

Direktive o prirodi nastoje sačuvati područja izuzetnog prirodnog bogatstva staništa i vrsta. Načela i viziju ovih direktiva podržavaju sve organizacije za zaštitu prirode diljem EU.

5. Pitanje: Je li pristup u Direktivama o prirodi prikladan način zaštite vrsta i staništa u EU?

Vrlo prikladan

Direktive o prirodi zahtijevaju od zemalja članica EU da uspostave stroga pravila zaštite divljih ptica i drugih ugroženih vrsta te da odrede i zaštite važna prirodna staništa.

6. Pitanje: 6. Jesu li Direktive o prirodi učinkovite u zaštiti prirode?

Vrlo učinkovite

Zahvaljujući Direktivama o prirodi, broj zaštićenih područja u Europi je izrazito porastao, a znanstvena istraživanja ukazuju kako su se neke ugrožene vrste počele oporavljati otkako su pod zaštitom Direktiva.

7. Pitanje: Kolika je važnost Natura 2000 mreže zaštićenih područja za zaštitu ugroženih vrsta i staništa u EU?

Vrlo važna

Natura 2000 mreža obuhvaća oko 27,000 područja izuzetne prirodne vrijednosti, koja zauzimaju oko 18 % kopna i 4 % mora EU. Istraživanja ukazuju kako su upravo ta područja od neizmjerne važnosti za oporavak nekih od europskih najugroženijih vrsta.

8. Pitanje: Kakvi su troškovi implementacije Direktiva o prirodi u usporedbi s prednostima njihove provedbe?

Koristi provedbe daleko premašuju troškove

Istraživanja ukazuju kako koristi dobivene provedbom Direktiva o prirodi daleko premašuju troškove njihove implementacije. Osim zaštite divljih vrsta, Natura 2000 područja pružaju brojne druge pogodnosti.

9. Pitanje: Dok su Direktive o prirodi prvenstveno usmjerene na zaštitu prirode, u kojoj mjeri je uzeto sljedeće u obzir prilikom provedbe Direktiva?

 • Ekonomski interes – u velikoj mjeri
 • Socijalni interes – u velikoj mjeri
 • Kulturalni interes – u velikoj mjeri
 • Karakteristike regije – u velikoj mjeri
 • Lokalne karakteristike – u velikoj mjeri

Ovi zakoni u velikoj mjeri uzimaju u obzir raznolikost EU u pogledu socio-ekonomskih pitanja, strukture vlasti te kulture i tradicije na lokalnoj razini.

10. Pitanje: Podržavaju li sljedeće politike EU glavne ciljeve Direktiva o prirodi?

 • Poljoprivreda i ruralni razvoj – Ne
 • Ribarstvo i pomorstvo – Moglo bi doprinijeti više
 • Kohezija (regionalna) – Moglo bi doprinijeti više
 • Energija – Ne
 • Transportne politike – Ne
 • Okolišne politike – Da
 • Industrijski sektor / Poduzetničke politike – Moglo bi doprinijeti više
 • Klimatske promjene – Moglo bi doprinijeti više
 • Zdravlje – Moglo bi doprinijeti više
 • Istraživanja i inovativnost – Moglo bi doprinijeti više

Mnogi dijelovi zakonodavstva o zaštiti okoliša EU podržavaju Direktive o prirodi, no drugi zakoni zabrinjavaju organizacije za zaštitu prirode. Politika EU o poljoprivredi potiče intenziviran uzgoj te koči razvoj održivog uzgoja. Politika o energiji unatoč pokušajima poticanja korištenja obnovljivih izvora energije, i dalje podržava uporabu fosilnih goriva i subvencionira uporabu biogoriva, iako je dokazan loš utjecaj na bioraznolikost. Transportne politike EU potiču razvoj infrastrukture te pri tome ne uzimaju u obzir utjecaj na staništa i vrste.

11. Pitanje: U kojoj mjeri su Direktive o prirodi više doprinijele zaštitu prirode u usporedbi s nacionalnim ili regionalni zakonima u vašem okruženju?

Značajna dodana vrijednost

Kako priroda ne poznaje granice, zaštita prirode mora biti koordinirana na međunarodnoj razini, time opravdavajući zaštitu na razini EU. Zahvaljujući Direktivama o prirodi, u velikoj mjeri je unaprijeđena i olakšana zaštita prirode u Europi.

12. Pitanje: U kojoj mjeri su Direktive o prirodi imale dodanu vrijednost na ekonomiju (npr. povećanje radnih mjesta i poslovnih prilika povezanih s Natura 2000 mrežom zaštićenih područja)?

Značajna dodana vrijednost

Osiguravajući da se ista pravila odnose na sve tvrtke i privlačenjem turista, Direktive o zaštiti prirode imaju značajnu dodanu vrijednost na ekonomiju. Nadalje, ekonomska vrijednost ovih područja procijenjena je na €200 do €300 milijuna godišnje.

13. Pitanje: U kojoj mjeri su Direktive o prirodi imale dodanu vrijednost na socijalni aspekt (npr. zdravlje, kulturu, rekreaciju, edukaciju)?

Značajna dodana vrijednost

Zahvaljujući Direktivama o prirodi, područja iznimne prirodne vrijednosti su zaštićena kako za sadašnje, tako i za buduće generacije. Postoje brojni dokazi koji upućuju kako boravak u prirodi ima mnoge prednosti za naše tjelesno i psihičko zdravlje.

14. Pitanje: Postoji li i dalje potreba da zakonodavstvo EU štiti vrste i staništa?

Da

Direktive o prirodi usvojene su kako bi se ukazalo na propuste i nedosljednosti nacionalnih zakona o zaštiti prirode. Potreba za zaštitom bioraznolikosti na razini EU veća je nego ikada prije. Sljedeći korak trebao bi biti provjera provode li se Direktive o prirodi u potpunosti u svim zemljama članica EU.
[/expand]

Dajte svoj glas za spas prirode!

Hvala Vam!

Orao štekavac (Haliaeetus albicilla), WWF

Orao štekavac (Haliaeetus albicilla), WWF