Kamene ploče za lov ptica se još uvijek koriste u Dalmaciji

  • 21.01.2013.

Ova prastara metoda lova na ptice i male sisavce je još uvijek prisutna u Dalmaciji iako je odavno zabranjena.
Nedavno je otkriveno da je ova metoda još prisutna i u Italiji; Hrvatska je također na nepopularnom popisu, uglavnom zbog još prisutne ilegalne tradicije u Dalmaciji.
Članovi Udruge BIOM su otkrili 15 zamki raspoređenih na malom prostoru i obavijestili Inspektorat zaštite prirode i Policiju koji su obavili uviđaj.

Prema postavljenom mamcu (bobice šmrike) i ostatcima perja je zaključeno da je počinitelj lovio drozdove, uglavnom drozdove imelaše (Turdus visicivorus) i bravenjake (Turdus pilaris).
Zamke su uklonjene jer je za ovakvo nedjelo teško pronaći i procesuirati počinitelja ali će članovi BIOM-a obilaziti lokaciju da spriječe ponovnu upotrebu zamki na tom lokalitetu.