Jednu smo livadu na Učki vratili leptirima (a upoznali smo i one koji se hrane krvlju)

Bilo je zanimljivo upoznati se s vrstom stručnog naziva Calyptra thalictri koja ponekad zna probiti životinjsku kožu kako bi se nahranila krvlju

  • 24.07.2020.

Restauracijski kampovi koje je Udruga Biom u suradnji s brojnim volonterima i Parkom prirode Učka organizirala posljednjih godina bar je jedan mali dio planine Učke vratio u staro ruho. Kroz našu smo akciju upozorili kako brojne livade i druga nešumska staništa na području čitave Hrvatske postepeno zarastaju, čime nestaje i brojan biljni i životinjski svijet.

Tirkizni plavac Polyommatus coridon jedna od brojnih vrsta plavaca Lycaenidae na Učki

Opet formiranu livadu danas naseljavaju različite vrste, a budući da je slogan našeg kampa do ove godine uključivao baš leptire, tijekom 18. i 19. lipnja odlučili smo provesti njihovo kratko istraživanje.

Spektakularni hrastov ljiljak Marumba quercus

Svoj volonterski doprinos našem kampu dao je entomolog dr. sc. Toni Koren iz Udruge Hyla te je s našim članovima obavio istraživanje danjih i noćnih vrsta leptira. U šarenilu livade tijekom dva dana zabilježili smo čak 37 vrsta danjih leptira. To je samo dio onih koje koriste ovu livadu, no za stvarne je brojke potrebno istraživanje tijekom čitave sezone.

Zelena sedefica Argynnis paphia spada među veće danje leptire

To vrijedi i za puno brojniju skupinu noćnih leptira, čije istraživanje iziskuje puno zahtjevniju aparaturu od obične entomološke mrežice. Naša je svjetlost privukla više od 70 vrsta.

Postavljanje svjetlosne zamke za privlačenje noćnih leptira.

Noćni leptiri puno su raznolikija skupina, kako izgledom, tako i načinom života, pa se između ostalog bilo zanimljivo upoznati s vrstom stručnog naziva Calyptra thalictri koja ponekad zna probiti životinjsku kožu kako bi se nahranila krvlju.

Calyptra thalictri leptir koji ponekad pije krv

Bila je i čast promatrati endem Balkana Paradrymonia vitatta koja je ovim istraživanjem ponovno nakon 100 godina potvrđena za planinu Učku. Nije rijetkost tijekom noćnih istraživanja opaziti danje vrste koja tada odmaraju. U to smo se, zahvaljujući Tonijevim sugestijama, i sami uvjerili, a rezultat su prekrasne fotografije.

Endemična Paradrymonia vittata

“Leptire ćemo pratiti i dalje, a sljedeće godine ćemo u sklopu resturacijskog kampa na Učki pratiti rezultate povratka vrtne strnadice Emberiza hortulana na restaurirane livade, kao i provjeriti broj vrsta leptira koji obitava na tom restauriranom staništu”, kazao je Dubravko Dender, voditelj programa za očuvanje ptica u udruzi Biom.

Svjetleće piramide koje privlače noćne vrste