Javnost ima pravo znati

  • 20.10.2017.

BIOM_zeleni

 

Visoki upravni sud u presudi protiv Ministarstva zaštite okoliša i energetike potvrdio da građani imaju pravo dobiti okolišne informacije

 

Zagreb, 20. listopada 2017. – Visoki upravni sud potvrdio je da građani imaju pravo pristupa informacijama o okolišu. U sporu koji se vodio između Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Povjerenice za informiranje, sud je potvrdio rješenje Povjerenice kojim se Ministarstvu nalaže da dostavi Udruzi Biom tražene informacije za vjetroelektranu Krš Pađene, javljaju iz Bioma, udruge za zaštitu prirode kojima je presuda Visokog upravnog suda dostavljena jučer.

Da podsjetimo, nedavno je projekt Krš Pađene izazvao interes medija i javnosti kada je oporba optužila Ministarstvo zaštite okoliša i energetike da se vlasnicima Krš Pađene, tvrtki C.E.M.P. koja će dobiti više od 4,5 milijarde kune subvencija za vrijeme radnog vijeka vjetroelektrane, pogodovalo pri izdavanju okolišnih dozvola jer je Ministarstvo poništilo svoje rješenje i oslobodilo investitora obveze procjene utjecaja na okoliš.

“Biom je tražio mišljenje Uprave za zaštitu prirode Ministarstva u kojem se navodi da se ne može isključiti značajan negativan utjecaj vjetroelektrane Krš Pađene za prirodu budući da je studija rađena na temelju zastarjelih podataka te se traži od investitora da provede daljnji postupak procjene utjecaja. Ministarstvo nam je odbilo dostaviti to mišljenje pa smo uložili žalbu Povjerenici za informiranje. Smatramo da u ovom predmetu postoji javni interes za ovim informacija, pogotovo jer Ministarstvo nije uvažilo mišljenje svoje Uprave,” kaže Krešimir Mikulić, dipl. ing. biol., voditelj programa u Udruzi Biom.

Nakon što je Povjerenica za informiranje svojim rješenjem naredila Ministarstvu zaštite okoliša i energetike da Biomu dostavi traženo Mišljenje, Ministarstvo je odlučilo ići na Visoki upravni sud i neuspješno pokušalo oboriti rješenje Povjerenice na Visokom upravnom sudu. Sud je tužbu Ministarstva odbacio kao neosnovanu ističući da je Povjerenica pravilno ocijenila da u predmetnom slučaju prevlada javni interes u odnosu na razloge zbog kojih tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji.

“Podržavamo obrazloženje presude da javnost ima pravo biti upoznata s eventualnim utjecajem projekta na okoliš jer okoliš kao dobro uživa posebnu zaštitu. Radi se o novoj odluci Visokog upravnog suda kojom se ponovno potvrđuje da postoji pravo i interes za pristup informacijama o okolišu, pogotovo kada se radi o velikim projektima kao što je Krš Pađene koji mogu imati značajan utjecaj na naš okoliš i prirodu,” zaključuje Mikulić.

Kontakt:

Krešimir Mikulić, dipl.ing.biol., Voditelj programa Udruge Biom,

Mob: 0959036051, Email: kresimir.mikulic@biom.hr

Za medije PDF priopćenjaMS Word priopćenja