Izvještaj za 2016. godinu

  • 09.12.2016.

Udruga BIOM održala je 8.12.2016. redovnu godišnju skupštinu na kojoj su prezentirani rezultati rada u 2016. kao i plan rada za 2017.

 
 
 
Za preuzimanje su dostupni dokumenti:

Zapisnik sa skupštine 2016.
Izvještaj o radu 2016
PR-RAS-NPF-i-BIL-2016-godina
Financijski plan za 2017 i pregled 2016

—————————————————————————
ZAPISNIK s 13. redovne skupštine Udruge BIOM (u daljnjem tekstu Udruga) održane 8. prosinca 2016. godine u predavaoni BO 2 Prirodoslovno – matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, Rooseveltov trg 6, Zagreb, s početkom u 18.15 h.

Na skupštini je bilo prisutno 34 člana, a 31 redovni član s pravom glasa te 3 prisutnih bez prava glasa.

Skupštinu je otvorio predsjednik Udruge Duje Lisičić, u daljnjem tekstu predsjedavajući, koji je pozdravio nazočne te predstavio sljedeći dnevni red skupštine.

DNEVNI RED

  1. 1. Otvaranje skupštine i usvajanje dnevnog reda
  2. 2. Izbor radnog predsjedništva i ovjerovitelja zapisnika
  3. 3. Izvještaj o aktivnostima Udruge u 2016.
  4. 4. Plan rada za 2017. (prikazano kroz novu strategiju)
  5. 5. Financijski izvještaj za 2016.
  6. 6. Financijski plan za 2017.
  7. 7. Organizacijske promjene
  8. 8. Razno

Nakon predstavljanja dnevnog reda skupština ga je jednoglasno prihvatila te je time završila točka 1 dnevnog reda.

Predsjedavajući je zatim prešao na točku 2 dnevnog reda – Izbor radnog predsjedništva i ovjerovitelja zapisnika. Za zapisničarku se javila Ivana Šarić, a za ovjerovitelje zapisnika Željka Rajković i Matija Andrić. Nakon provedenog glasovanja, kandidati su jednoglasno izabrani. Ovime je završena točka 2 dnevnog reda.

Predsjedavajući je zatim pozvao Svena Kapelja, stručnog suradnika Udruge, da predstavi točku 3 dnevnog reda – Izvještaj o aktivnostima Udruge u 2016. godini. Predstavljeni su novi pripravnici, koji su preko mjere „Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“ došli u Udrugu u 2016. godini. Također, predstavljeni su projekti Udruge koji su provedeni ili je započeta njihova provedba u 2016. godini, a koji su fokusirani na istraživanje i praćenje biološke raznolikosti.Zatim su predstavljeni projekti koji su usmjereni na rad s dionicima u zaštiti prirode te oni kojima je cilj izrada elaborata. Nakon toga je Paula Počanić Vovk, stručna suradnica za edukaciju i razvoj volonterstva, predstavila uspjeh kampanje „Nature Alert“, u kojoj je Udruga sudjelovala. Zatim su predstavljene volonterske aktivnosti te edukativne aktivnosti organizirane od strane Udruge tijekom 2016. godine. Izvještaj o aktivnostima Udruge u 2016. godini je usvojen jednoglasno te je time završena točka 3 dnevnog reda.

Nakon toga, predsjedavajući je otvorio točku 4 dnevnog reda te pozvao Krešimira Mikulića, izvršnog direktora Udruge, da predstavi skupštini Plan rada za 2017.godinu. Skupštini su predstavljeni rezultati strateškog planiranja Udruge, koje je održano u studenom 2016 te na kojem su postavljeni ciljevi Udruge za sljedeće 3 godine. Predstavljeni su strateški pravci Udruge i planirane aktivnosti Udruge u 2017. godini. Nakon predstavljanja prijedloga plana rada za 2017. godinu, on je jednoglasno prihvaćen. Ovime je završena točka 4 dnevnog reda.

Zatim je predsjedavajući otvorio točke 5 i 6 – Financijski izvještaj za 2016. godinu te Financijski izvještaj za 2017. godinu. Predsjedavajući je pozvao Tomislava Hudinu, stručnog suradnika Udruge, da Skupštini podnese financijski izvještaj za 2016. godinu te financijski plan za 2017. godinu. Nakon predstavljanja ove dvije točke, one su obje jednoglasno prihvaćene. Ovime su završene točke 5 i 6 dnevnog reda.

Predsjedavajući je zatim otvorio točku 7 Organizacijske promjene, te obavijestio prisutne kako će nova izvršna direktorica Udruge, počevši od 2017. godine, biti Željka Rajković te ju je pozvao da se predstavi skupštini. Ovime je zatvorena točka 7 dnevnog reda.

Predsjedavajući je zatim otvorio točku 8 dnevnog reda – Razno. Nitko od prisutnih nije imao što nadodati pod ovom točkom te je ona time zatvorena.

Predsjedavajući je zatvorio skupštinu u 19.45 h.