Izazovi i mogućnosti upravljanja Natura 2000 mrežom u Hrvatskoj

  • 06.11.2013.

Uredbom o ekološkoj mreži proglašena je nacionalna ekološka mreža koja je ujedno postala hrvatski prijedlog za europsku ekološku mrežu Natura 2000.

Prema tom prijedlogu ekološka mreža u Hrvatskoj uključuje oko trećinu državnog teritorija i na taj način se Hrvatska pridružuje Sloveniji i Bugarskoj kao zemljama s najvećim postotkom površine pod Natura 2000 u EU. To je još jedan dokaz iznimnog bogatstva bioraznolikosti Hrvatske koje će svakako predstavljati i veliki doprinos prirodnim vrijednostima cijele Europske unije.

Premda za sad imamo prijedlog Natura 2000 mreže, koji je potrebno potvrditi tijekom postupka biogeografskih seminara i bilateralnih konzultacija, Hrvatska je počela i razmišljati o upravljanju tim područjima.

U tom smjeru, u sklopu projekta „Zajedno za očuvanje prirode – organizacije civilnog društva za učinkovitu europsku Natura 2000 mrežu u Hrvatskoj“, udruge Sunce i BIOM, organizirali su nacionalni seminar pod nazivom „Izazovi i mogućnosti upravljanja Natura 2000 mrežom u Hrvatskoj“.

Seminaru koji je održan 30. listopada 2013. u hotelu Palace u Zagrebu nazočilo je preko 50 sudionika, predstavnika Ministarstva zaštite prirode i okoliša, Ministarstva poljoprivrede, Državnog zavoda za zaštitu prirode, Javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma te organizacija civilnog društva i medija.

Svrha seminara bila je:

  • upoznati sudionike s obvezama upravljanja Natura 2000, te mogućim hrvatskim modelima upravljanja
  • prezentirati dosadašnja europska i hrvatska iskustva, primjere dobre prakse i preporuke vezane za upravljanje Natura 2000 područjima te oblike financiranja
  • upoznati sudionike s organizacijom i provedbom biogeografskih seminara
  • raspraviti o oblicima uključenosti i suradnji organizacija civilnog društva, vladinih institucija i dugih sektora u upravljanju Naturom 2000 u Republici Hrvatskoj

Vrijednost prirode za čovjeka je neizmjerna i stoga je iznimno važno učinkovito upravljati budućom Natura 2000 mrežom u Hrvatskoj. Premda je Zakonom o zaštiti prirode nadležnost upravljanja ekološkom mrežom dana javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima, one imaju ograničene nadležnosti upravljanja prirodnim dobrima kojima se gospodari (vode, šume, riblji fond, poljoprivredno zemljište i sl.).

Stoga je važno da se mjere za očuvanje vrsta i staništa ekološke mreže integriraju u sve sektore te da se razvija kultura komunikacije, suradnje i transparentnosti upravljanja.

Temeljem svega što je rečeno i prezentirano na seminaru slobodno se može reći da je Natura 2000 „zajedničko dobro i zajednička odgovornost“ svih građana Hrvatske.