IWC u Istri i Gorskom kotaru: Mali ronac, utva, bluna, labud…

Na Zimskom prebrojavanju ptica vodarica u Istri i Gorskom kotaru naši volonteri Vanja Puškarić, Ana Mandić, Emil Sušanj i Lan Glad Zidar zabilježili su utvu koja je rijetka gnjezdarica kod nas, blunu koja se tek odnedavno gnijezdi na Sredozemlju, vrlo čestog labuda i druge ptice.

  • 09.03.2022.

Mali ronac (Mergus serrator) je vrlo česta ptica na zimovanju na našem moru. Nešto je rjeđa na kontinentu, ali se također može bilježiti. Za zimovanja se uparuju te, ukoliko ih vidite, obratite pažnju na njihovo ponašanje – mužjaci se međusobno „jure“, kako bi otjerali drugog mužjaka od „svoje“ ženke.

Bluna (Morus bassanus) je sve češći posjetitelj našeg mora te je ove godine zabilježena za zimskog prebrojavanja ptica. Tek je nedavna pojava da se blune gnijezde u Sredozemlju – većina populacije se gnijezdi na sjeveru i na Atlantskom oceanu. Prepoznatljive su po svom lovu, za vrijeme kojeg se sa visine od 3 pa i do 30 metara obrušavaju u vodu, povlačeći krila iza tijela i stvarajući tako oblik strijele!

Guske se obično iz sjevernih krajeva kreću u jatima, koja su često i mješovita, tako da u jednom jatu možemo vidjeti i nekoliko vrsta. U ovom slučaju, ovdje su zabilježene 3 vrste: indijska guska (Anser indicus), lisasta guska (Anser albifrons) i siva guska (Anser anser). U zapadnoj Europi veliki broj ptica močvarica se drži u privatnim kolekcijama, te se onda mogu desiti i križanja, što je vidljivo i na ovoj slici, gdje je u jatu i križanac lisaste i indijske guske (Anser albifrons x indicus).

Utva (Tadorna tadorna) je naša rijetka gnjezdarica koja se gnijezdi samo na nekoliko lokacija u Dalmaciji. Za zimovanja su češće jer se veliki broj jedinki sa sjevera seli u toplije krajeve, na obale Jadrana i Sredozemnog mora.

Labud (Cygnus olor) je jedna od najprepoznatljivijih ptica u Hrvatskoj, a ova je ptica snimljena na jezeru Bajer u Gorskom kotaru. Gnijezde se po cijeloj Hrvatskoj, za zimovanja se mogu vidjeti na svim vodenim površinama, a ponekad se skupljaju u rahla jata sa po nekoliko desetaka (pa i stotina) jedinki. Često ih se može vidjeti i u društvu drugih ptica vodarica.