Istraživanje malih sisavaca Hrvatskog Zagorja

  • 18.02.2013.

Udruga BIOM provela je tijekom rujna i listopada 2012. godine istraživanje faune malih sisavaca na odabranim područjima interesnog područja Hrvatsko Zagorje. Istraživanje je provedeno kako bi se upotpunila baza podataka o prisutnosti vrsta malih sisavaca te ustanovilo trenutno stanje najugroženijih vrsta na području Maceljske Gore, Ravne Gore te Ivančice. Rezultati ovog istraživanja prikupljeni su s ciljem da doprinesu dosadašnjim saznanjima nužnim za daljnje pravilno upravljanje zaštićenim i strogo zaštićenim vrstama te uspostavi monitoringa.

Ciljana skupina odnosi se na vrste iz roda glodavci (Rodentia) i kukcojedi (Insectivora) maksimalne težine 1kg, izuzev šišmiša (Chiroptera). Ova skupina ne čini sistematsku kategoriju već vrste sisavaca sličnih ekoloških niša što nam omogućuje korištenje slične metodologije bilježenja prisutnosti.

Ključne vrste ovog istraživanja bile su vrste malih sisavaca s definiranim statusom ugroženosti u Hrvatskoj prema Crvenoj Knjizi sisavaca Hrvatske u koje se ubrajaju: močvarna rovka (Neomys anomalus), vodenrovka (Neomys fodiens), vjeverica (Sciurus vulgaris), patuljasti miš (Micromys minutus), gorski puh (Dryomys nitedula), vrtni puh (Eliomys quercinus), puh orašar (Muscardinus avellanarius) i sivi puh (Glis glis).

Ovim istraživanjem potvrđeno je 13 vrsta malih sisavaca. Osim toga, potvrdili smo i 4 vrste sisavaca iz roda zvijeri (kuna bjelica (Martes foina), zerdav (Mustela erminea), tvor (Mustela putorius) i divlja mačka (Felis silvestris)) koje smo zabilježili slučajnim nalazima.

Zabilježeno je 160 jedinki malih sisavaca, 30 gnijezda malih sisavaca, 3 lokaliteta s krtičnjacima i 5 jedinki sisavaca iz reda zvijeri (Carnivora).

U ime Udruge i voditelja projekta zahvaljujemo se Ivici Severu i Lovačkom društvu“ Macelj“ na tehničkoj podršci.