Istraživanje čaglja u Parku prirode Kopački rit

  • 10.12.2013.

Krajem studenog 2013. goidine usklopu projekta “Zlati šakal širi areal” posjetili smo Baranju. S ciljem da zabilježimo teritorijalne skupine čaglja (Canis aureus) i odredimo gustoću na području Parka prirode Kopački rit okupili smo kolege iz Slovenije (Društvo študenov biologije, Društvo Dinaricum), Karlovca (Fakultet lovstva i zaštite prirode) i članove BIOM-a. U suradnji s djelatnicima parka, obišli smo zanimljiva staništa te obišli šire područje parka. Terenske aktivnosti su bile izuzetno uspješne! Osim što smo zabilježili više skupina čaglja, uživali smo i u brojnim drugim ljepotama divljine Kopačkog rita. Još jednom zahvaljujemo upravi i djelatnicima parka na pomoći.

Čagalj je vrsta od posebnog interesa za djelatnike BIOM-a te smo uključeni u više aktivnosti kojima je cilj istraživanje ove vrste u Hrvatskoj.