I hrvatski mali poljoprivrednici su žrtve loše politike poticaja

Mali proizvođači u EU propadaju, a veliki postaju sve veći. U čemu je problem?

  • 30.04.2021.

Intenzifikacija poljoprivrede koja se prakticira povećanjem površina pod istim režimom upotrebe podjednako uništava i prirodu i mala, obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Mala gospodarstva koriste relativno male površine koje u prostoru tvore mozaik različitih staništa, te su stoga neusporedivo biološki bogatija od velikih proizvođača, koji redovito prakticiraju ogromne površine pod intenzivnim monokulturama. Obiteljska gospodarstva zapošljavaju i veći broj ljudi i omogućavaju preživljavanje ruralnih krajeva. Ali, mali proizvođači u EU propadaju, a veliki postaju sve veći. U čemu je problem?

Češka udruga malih i obiteljskih poljoprivrednika ASZ, u svom priopćenju nakon napuštanja samozvane krovne organizacije europskih poljoprivrednika COPA daje jasan odgovor na to pitanje. EU provodi takvu politiku koja preferira velike proizvođače, a malima otežava rad. A oni koji bi trebali zastupati sve proizvođače u stvarnosti zastupaju samo nekolicinu velikih, dok veliku većinu, koju čine mali proizvođači, zanemaruju. Dva su osnovna mehanizma na koje je ASZ upozoravao, ali je COPA, koja se predstavlja kao predstavnik poljoprivrednika i to bi trebala uvažavati, te primjedbe ne samo ignorirala, već dapače, provodila sasvim drugu politiku.

ASZ je upozoravao da konstantna birokratizacija poljoprivrede uništava male proizvođače i ne postiže nikakav učinak osim preferiranja velikih proizvođača. Također, ASZ je tražio ograničavanje davanja/poticaja po proizvođaču smatrajući da se preveliki dio novca namijenjenog proizvođačima troši na nekolicinu velikih proizvođača. Dodatno, društveno je neispravno da se javni novac koristi za poticanje velikih proizvođača jer to nije ništa drugo nego subvencioniranje bogataša javnim novcem da budu još bogatiji.

Iako ovaj potez ASZ-a na prvi pogled izgleda kao mali događaj od značaja samo u Češkoj, nadamo se da će i ostali mali proizvođači u EU prepoznati koliko su njihovi zastupnici pravi ili lažni i da će se pokrenuti val promjena u EU. I hrvatski mali poljoprivrednici su žrtve te iste politike. Aktualni pokušaj Ministarstva poljoprivrede da onemogući upotrebu vlastitog sjemena malim proizvođačima jasno pokazuje da malim poljoprivrednicima, iako brojčano predstavljaju veliku većinu, nedostaju stvarni zastupnici čak i u ministarstvu koje bi trebalo čuvati njihove interese.