HOPS i Biom sklopili sporazum o suradnji na zaštiti ptica

Sporazum o suradnji na zaštiti ptica od stradavanja i ozljeđivanja na elementima hrvatske elektroenergetske prijenosne mreže ima u cilju i zaštitu zaštićenih i ugroženih vrsta ptica, a posebno se odnosi na vrste unutar područja ekološke mreže Natura 2000

  • 27.07.2021.

HOPS i Udruga Biom sklopili su Sporazum o suradnji na zaštiti ptica od stradavanja i ozljeđivanja na elementima hrvatske elektroenergetske prijenosne mreže, imajuću u vidu da je međusobna suradnja osnova za učinkovitu zaštitu prirode.

Zaštitu bioraznolikosti, te obveze koje proizlaze iz niza relevantnih dokumenata (EU Direktive 2009/147/EZ o očuvanju divljih ptica), i relevantnih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska potpisnica – Konvencije o biološkoj raznolikosti, Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija), te Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA) je HOPS implementirao u Politiku sustava upravljanja.

Udruga Biom je organizacija civilnog društva kojoj su ciljevi istraživanje i zaštita živoga svijeta te podizanje svijesti javnosti o bioraznolikosti, ugroženosti vrsta i staništa, održivu razvoju i zaštiti prirode općenito. Biom je od 2018. godine punopravni partner i predstavnik Hrvatske u BirdLife International, svjetskoj krovnoj organizaciji za zaštitu ptica i njihovih staništa.

Ciljevi Sporazuma su doprinijeti smanjenju rizika stradavanja ptica od kolizije s elementima prijenosne mreže, smanjenje troškova održavanja i šteta koje nastaju kao posljedica aktivnosti ptica na elementima prijenosne mreže. Također, sporazum će unaprijediti provođenje obveza HOPS-a koje proizlaze iz Zakona o zaštiti prirode te Pravilnika o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže. To uključuje zaštitu zaštićenih i ugroženih vrsta ptica, a posebno se odnosi na vrste unutar područja ekološke mreže Natura 2000.