HBOR dao zeleno svjetlo projektu kojega istražuje Europska komisija

  • 24.07.2019.

Slika 1 vjetroelektrana

Kontroverzni projekt vjetroelektrane Krš-Pađene kraj Knina dobio 80 milijuna eura od Hrvatske banke za obnovu i razvoj

Zagreb, 24. srpnja 2019. – Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) potvrdila je Udruzi Biom da je trgovačkom društvu C.E.M.P. u 2019. godini odobrila kredit u iznosu od 590 milijuna kn (80.000.000 EUR) radi financiranja dovršenja izgradnje vjetroparka Krš-Pađene.

Udruga Biom izražava zabrinutost zbog odluke HBOR-a o financiranju izgradnje vjetroparka Krš-Pađene, s obzirom na to da se radi o projektu koji je štetan za okoliš, protiv kojega je u trenutku odobrenja kredita još uvijek otvoren sudski postupak na Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske te čiju zakonitost i usklađenost s propisima Europske unije trenutno ispituje i Europska komisija.

Naime, u trenutku odobravanja kredita još uvijek traje sudski spor radi nezakonito izdanih dozvola o njegovoj prihvatljivosti za okoliš i prirodu koji je pokrenula 2017. godine Zelena akcija protiv Ministarstva zaštite okoliša i energetike. U slučaju da sud presudi da je navedena dozvola o prihvatljivosti za prirodu i okoliš nezakonita, nezakonitim se smatraju i daljnje dozvole temeljene na njoj, kao što su lokacijska i građevinska dozvola, radi čega cijeli projekt i financiranje dolaze u pitanje, pa stoga čudi što je HBOR odlučio ući u ovaj projekt.

Udruga Biom je još ranije upozoravala da se radi o projektu koji je odobren na temelju neažuriranih, više od deset godina starih podataka o stanju okoliša na kninskom području koje je zaštićeno ekološkom mrežom Natura 2000, što predstavlja kršenje nacionalnih i europskih propisa o zaštiti prirode.

Također, praksa velikih europskih banaka, poput Europske investicijske banke, jest da ne ulaze u financiranje projekata koji ne zadovoljavaju najviše okolišne standarde i protiv kojih postoji snažan otpor organizacija za zaštitu okoliša. To su, na Biomov upit, i potvrdili iz Europske investicijske banke.

Naposljetku, projekt izgradnje vjetroparka Krš-Pađene hrvatske udruge za zaštitu okoliša prijavile su i Europskoj komisiji (EK) koja sada istražuje usklađenost projekta s europskim zakonodavstvom na području zaštite prirode.

Udruga Biom upozorava da, u slučajevima kada država članica ne poštuje preuzete obveze na području pravne stečevine EU-a iz područja zaštite okoliša i prirode, slijedi tužba Komisije protiv te države pred Sudom EU.

Iz dosadašnje prakse, vidi se da EK u pravilu dobiva takve tužbe, a s obzirom da je o istrazi obaviješteno i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Udruga Biom smatra da je HBOR-ovo kreditiranje ovakvog projekta dodatan udarac na napore da se u Hrvatskoj implementira europska pravna stečevina u zaštiti okoliša i prirode, kao i da se poštuju važeći hrvatski zakoni.