Godišnja izborna skupština i izvještaj o radu

  • 15.03.2012.

Službeni zapisnik sa godišnje skupštine koja je održana prošlu srijedu, 7.3.2012. na kojoj je izabran novi Upravni i Nadzorni odbor. Također, na istoj skupštini je donešena odluka o promjeni iznosa članarine.

———————————————
ZAPISNIK

sa 6. godišnje skupštine Udruge za biološka istraživanja – BIOM (u daljnjem tekstu Udruga) održane 7.3.2012. godine u multimedijalnom klubu Mama, Preradovićeva 18 u Zagrebu u 18 h.
Prisutno je bilo 35 članova, od čega 33 sa pravom glasa.

Skupštinu je otvorila predsjednica Udruge Ana Slavikovski. Obavljen je izbor radnog predsjedništva i zaposlenik Udruge Vedran Lucić je izabran za predsjedavajućeg. Za zapisničara je izabrana predsjednica Udruge Ana Slavikovski, a za ovjerovitelje zapisnika su izabrani Edin Lugić i Mate Zec. Predsjedavajući je predstavio

DNEVNI RED
1. Izvještaj o radu Udruge za 2011. godinu
2. Financijski izvještaj Udruge za 2011. godinu
3. Razrješenje Upravnog i Nadzornog odbora
4. Plan rada za 2012. godinu i financijski plan za 2012. godinu
5. Predstavljanje kandidata i bioranje novog Upravnog i Nadzornog odbora
6. Prijedlog promjene iznosa članarine i donošenje odluke o članarinama
7. Razno

koji je jednoglasno prihvaćen.

Vedran Lucić je predstavio izvještaj o radu Udruge za 2011. godinu koji je jednoglasno prihvaćen.
Krešimir Mikulić je predstavio financijski izvještaj Udruge za 2011. godinu koji je jednoglasno prihvaćen.

Stručni suradnik za zaštitu prirode Ivan Budinski predstavio je plan rada za 2012. godinu. U ovoj fazi, na početku godine, nejasan je broj projekata jer još nisu potpisani ugovori i čekaju se rezultati natječaja na koje su aplicirani programi. Jedan dio projekata je siguran. Plan rada za 2012. godinu (Prilog 4) je jednoglasno prihvaćen.

Predsjedavajući je izvijestio članove skupštine o pristiglim kandidaturama za upravni odbor te je predstavio kandidate. Tvrtko Dražina je kandidiran za predsjednika, Martina Temunović za dopredsjednicu, Maja Maslać za članicu Upravnog odbora, Matija Andrić za člana Upravnog odbora i Ivan Budinski kao predstavnik zaposlenika u Upravnom odboru. Kandidati su se predstavili okupljenima. Skupština je glasala za predložene kandidate te je potvrđen novi upravni odbor sa 28 glasova za i 5 suzdržanih.

Predsjedavajući je predstavio kandidate za Nadzorni odbor -predsjednica Udruge u prošlom sazivu, Ana Slavikovski, članica UO-a u prošlom sazivu Ivana Selanec te Luka Jurinović kao član Nadzornog odbora u prošlom sazivu. Skupština je potvrdila novi Nadzorni odbor uz 30 glasova za i 3 suzdržana glasa.

Predsjedavajući je predstavio prijedlog promjene iznosa članarina. Na prijedlog zaposlenika Udruge Skupštini je predložena ideja da se povisi iznos članarina na 80 kn za zaposlene članove, te da ostane 40 kn za studente, umirovljenike i nezaposlene. Skupština je raspravila prijedlog te je iznesen prijedlog o povećanju članarine na 100 kn za zaposlene, odnosno 50 kn za ostale. Na glasanje je dan prijedlog zaposlenika Udruge da članarina iznosi 80, odnosno 40 kn. Prijedlog je prihvaćen uz 32 glasa za i s jednim glasom protiv.

Izvještaj o radu za 2011. godinu
Prihodi i rashodi u 2011. godini
Plan rada za 2012. BIOM