Gniježđenje gačaca u urbanim sredinama

  • 24.03.2013.

Gačac (Corvus frugilegus) je potpuno crna ptica sa svijetlim kljunom koja pripada porodici vrana te se kolokvijalno naziva vrana gačac ili pogrešno crna vrana (naime, crna vrana – Corvus corone živi u zapadnoj Europi te je u našim krajevima nema).

Svakog proljeća u ožujku svjedoci smo okupljanja gačaca na visokim stablima, pretežito su to topole i platane, na kojima izgrađuju gnijezda. Gačac je kolonijalna vrsta, tako da u krošnji jednog stabla možemo naći i do nekoliko desetaka gnijezda. Po načinu prehrane gačac je svejed, tako da se hrani voćem, orasima, kukcima, strvinom itd.

Tijekom ožujka gačci izgrađuju nova ili obnavljaju stara gnijezda te se mužjaci udvaraju ženkama, što nazivamo snubljenje te su u toj fazi gačci relativno glasni. Iako pripadaju redu pjevica, gačci kao i vrane, gavrani i čavke, ne glasaju se lijepo poput sjenica, zebovki ili drozdova. Dapače, ljudima često smeta učestalo graktanje koje se može čuti u blizini gnijezdećih kolonija. Tim više što ptice postaju aktivne u cik zore, tako da nas to graktanje može probuditi u ranim jutarnjim satima, pa tako i vikendima kada se inače želimo naspavati.

Zbog ljudima neugodnog glasanja, gnijezdeće kolonije gačaca često su na udaru komunalnog redarstva/službe, tj. u nekim slučajevima dolazi do uklanjanja njihovih gnijezda (što nije u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja).

Stoga Udruga BIOM apelira na građane da pokažu tolerantnost prema divljim pticama koje obitavaju u urbanim sredinama, premda smo svjesni činjenice da graktanje mnogim građanima smeta. Isto tako, primjećujemo da populacija gačaca u urbanim sredinama raste. Razlog tome je nemarno zbrinjavanje otpada u prirodi ili na otvorenim deponijima. Na smetlištu Jakuševac zimi možemo promatrati jata od po nekoliko tisuća gačaca! Tako da upravo gradovi koji produciraju veliku količinu organskog otpada, koji se posebno ne izdvaja niti se reciklira, doprinose prehrani i preživljavanju gačaca, ali i drugih ptica poput galebova.

U gradovima smo izloženi raznim bučnim onečišćenjima poput prometa i gradilišta, tako da bismo prema prirodnim izvorima buke ipak trebali pokazati malo više tolerancije. Dodatno, buka gačaca je vremenski ograničena jer već od sredine svibnja mlade ptice napuštaju gnijezdo te se obitelji gačaca okupljaju u veća jata i sele se na obližnja polja, nasipe i parkove gdje ostaju do sljedećeg proljeća.