Gačac – Ptica godine 2024.

Rezultati ovog glasanja su nam pokazali nešto što mi koji se bavimo zaštitom prirode povremeno zaboravimo - a to je da nismo sami u prepoznavanju važnosti svake vrste i želji da se ona očuva, pa makar ona bila crna i graktava!

  • 22.11.2023.

Gačac (Corvus frugilegus), RSPB

Na iznenađenje mnogih, ali i oduševljenje ornitologa posvećenih zaštiti urbane bioraznolikosti, u danas okončanom izboru titulu Pticu godine 2024. osvojio je – gačac (Corvus frugilegus)!

Gačac je srodnik vrana, prepoznatljiv po crnom perju, a po svom graktanju poznat je stanovnicima gradova u koje se morao naseliti uslijed ubrzanog gubitka staništa. Naime, prirodni dom gačca su polja na kojima se u jatima uglavnom hrani kukcima, sitnim kralješnjacima i biljnim materijalom, dok gnijezdi u velikim skupinama u prozračnim krošnjama visokih stabala u blizini izvora hrane. Zbog korištenja pesticida gačac ostaje bez hrane, a rušenjem stabala uz poljoprivredne površine ostaje i bez mjesta na kojem bi mogao saviti gnijezda. Kolonije gačaca su tako potaknute preseliti se u gradove i njihovu okolicu, gdje traže zaštitu od lova i uništavanja kolonija. No, njihov društven način gniježđenja (te buka i nered koji ga prate) predstavljaju izazov drugim sugrađanima.

Zbog njihove prisutnosti u gradovima mnogi su dojma da im se brojnost povećava, no gačaca je ukupno sve manje jer nestaju na područjima otvorenih staništa koje su prirodno naseljavali. Njihov status ugroženosti prema listi IUCN-a se u posljednjih pet godina promijenio s „najmanje zabrinjavajuće“ na „gotovo ugroženu“ vrstu. Nužno je stoga strateški pristupiti suživotu s gačcima, oblikovati gradski prostor kako bismo smanjili sukobe s građanima te raditi na osiguravanju i zaštiti mjesta za gniježđenje podalje od ljudskih naselja. Na ovaj način se borimo protiv gubitka još jedne nekada česte i široko rasprostranjene vrste važne za otvorena staništa.

Ornitološka zajednica, uz inicijativu udruge Biom iz Zagreba i Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode iz Osijeka ove je godine za izbor Ptice godine 2024. nominirala tri ptičje vrste, a sudjelovanje u izboru bilo je otvoreno javnosti putem glasanja na web stranici Bioma od 15. studenog do 22. studenog 2023. Tradicionalno se nominiraju vrste na koje je zbog ugroženosti potrebno skrenuti pažnju, a ovom prilikom to su bili suri orao (Aquila chrysaetos), bijela roda (Ciconia ciconia) i gačac (Corvus frugilegus).

Ishod glasanja bio je prilično neočekivan, budući da su suri orao i bijela roda vrlo prepoznatljive i mnogima omiljene vrste ptica.

“Iznimno nam je drago, i ne skrivamo iznenađenje, da je pobjednik ovogodišnjeg glasanja upravo gačac! U našem se radu na strateškom pristupu suživotu s vranama uglavnom susrećemo s ljudima koji ne vole nikakve vrste vrana, ili su u najmanju ruku ravnodušni prema njima te ih ne žele u svojoj blizini. Rezultati ovog glasanja su nam pokazali nešto što mi koji se bavimo zaštitom prirode povremeno zaboravimo – a to je da nismo sami u prepoznavanju važnosti svake vrste i želji da se ona očuva, pa makar ona bila crna i graktava! Očuvanje prirode upravo i započinje u našem vlastitom dvorištu, i veseli nas i motivira što su mnogi od vas to prepoznali.”, izjavila je ornitologinja Iva Šoštarić iz udruge Biom. 

Gačac (Corvus frugilegus)

Izbor za pticu godine u Hrvatskoj prvi su put proveli ornitolozi i organizacije koje se bave proučavanjem i zaštitom ptica i prirode 2016. godine, kada je tom titulom proglašena bregunica (Riparia riparia). Izbor je ponovno održan 2018. godine, koja je proglašena godinom čigre, s fokusom na crvenokljunu čigru (Sterna hirundo) i malu čigru (Sternula albifrons), a 2019. je Ptica godine bila prepelica (Coturnix coturnix), te potom zlatovrana (Coracias garrulus) kao Ptica godine 2020. Sudjelovanje u izboru ptice godine prvi je put široj javnosti bilo otvoreno 2021. godine u želji da što širi krug ljudi osvijesti potrebu dobrobiti ptica, njihovih staništa i očuvanja bioraznolikosti u Hrvatskoj. Na taj način titulu Ptice godine 2021. osvojila je lastavica (Hirundo rustica), 2022. sova ušara (Bubo bubo), a titulu 2023. godine nosio je tetrijeb gluhan (Tetrao urogallus).