Fotogalerija: Ptice s kampa Učka 2021.

  • 10.09.2021.

Završio je otvoreni dio Ornitološkog kampa Učka 2021. na kojem smo u našim ornitološkim mrežama ulovili, a prstenovači označili ptice u preletu preko istarske planinske ljepotice.

U galeriji ispod pogledajte krasne primjerke kojima smo uzeli mjere, odredili vrstu, spol i starost te im stavili prsten.

Strnadica cikavica

Dugorepa sjenica

Crnoglava sjenica

Siva žuna

Veliki djetlić

Siva grmuša

Grmuša čevrljinka

Siva grmuša

Grmuša pjenica

Vatroglavi kraljić

Brgljez

Drozd cikelj

Zelena žuna

Razgovor na kampu

Fotografije: volonteri na projektu Birds of a feather flock together Europskih snaga solidarnosti

Ornitološki kamp Učka održava se u sklopu projekta Under our wings koji se financira kroz BirdLifeov program Hatch te projekta LIFE Against Bird Crime (LIFE17 GIE/NL/000599), na kojem je Udruga Biom partner. LIFE Against Bird Crime je projekt usmjeren na podizanje razine svijesti javnosti i dionika u svrhu učinkovitije borbe protiv nezakonitog ubijanja i uzimanja divljih ptica iz prirode. Provedba projekta LIFE Against Bird Crime LIFE17 GIE/NL/000599 financirana je kroz Program LIFE Europske Unije. Projekt sufinancira Ured za udruge Republike Hrvatske.