FlightForSurvival (Let za opstanak): pratite migracije sedam veličanstvenih vrsta i prijetnje s kojima se susreću

  • 11.03.2019.

Roda u Tanzaniji_BirdLife25 milijuna* ptica svake godine bude nezakonito ubijeno na Mediteranu, a Hrvatska jedna od crnih točaka po broju nezakonito ubijenih ptica!

Zagreb, 12.3.2019. – U tijeku je proljetna migracija ptica selica, koje se iz Afrike vraćaju u Europu. Procijenjeno je da svake godine tijekom migracija (jesenska i proljetna) samo na Mediteranu strada oko 25 milijuna ptica!* Kako bi se podigla svijest međunarodne javnosti o problemu protuzakonitog ubijanja ptica tijekom njihovog afričko-euroazijskog preletničkog puta, istovremeno s početkom proljetne migracije, započela je zajednička kampanja BirdLife Europe & Central Asia i ostalih BirdLife partnera pod nazivom Flight For Survival (Let za opstanak). U stvarnom vremenu prati se seoba sedam veličanstvenih vrsta: bijela roda, crkavica, crnokapa grmuša, orao krstaš, prepelica, škanjac osaš i divlja grlica i različite prijetnje s kojima se susreću u pojedinim zemljama, a ujedno se javnost osvještava o aktivnostima zaštite s ciljem suzbijanja krivolova koje se provode u tim zemljama.

Adult white stork (Ciconia ciconia) feeding its chickNezakonito ubijanje, uzimanje iz prirode ili trgovina pticama događaju se u mnogim zemljama EU-a. Kao crne točke na Mediteranu prepoznate su Cipar, Grčka, Italija i Hrvatska (zbog iznimno velikog broja nezakonito ubijenih ptica, između ostalog prepelica) te su uključene u međunarodni projekt LIFE Against Bird Crime (provođenje strategije EU-a o bioraznolikosti: podizanje svijesti i jačanje kapaciteta za borbu protiv krivolova na ptice u prioritetnim zemljama). U Hrvatskoj projekt, koji je započeo krajem 2018. i traje do 2022., provodi udruga Biom. U sklopu projekta provest će se kampanja s ciljem informiranja javnosti i podizanja svijesti o razmjerima i značaju problema krivolova. Istodobno će se raditi na jačanju suradnje s institucijama odgovornim za procesuiranje krivolovnih akcija (policija, inspekcija zaštite prirode i lovna inspekcija, odvjetništvo, sudstvo).

Aktivnosti u pojedinim zemljama pridonijet će zajedničkom cilju smanjenja  nezakonitog ubijanja, hvatanja i trgovanja divljim pticama, što je, nakon gubitka staništa, druga po veličini prijetnja preživljavanju divljih ptica, čime će se pomoći ostvarenju provedbe EU Direktive o pticama i EU Strategije za biološku raznolikost.

Prepelica1_foto Jan Svetik „Svake godine u Hrvatskoj strada najmanje 200.000 ptica u krivolovu, od čega najviše prepelica. Prema Biomovom izvješću iz 2014. procijenjeno je da u Hrvatskoj godišnje u krivolovu strada minimalno 40.000 prepelica, a stvarni broj je vjerojatno veći“, objašnjava Mate Zec iz udruge Biom, voditelj projekta LIFE Against Bird Crime u Hrvatskoj. “Iako je prepelica vrsta koja se smije loviti, prilikom lova prepelice uobičajena praksa je da se koriste zabranjene vabilice** kojima se privlače ptice i umjesto nekoliko jedinki u lovu, odstrijeli se i do nekoliko stotina jedinki u krivolovu. Zbog toga su udruga Biom i Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode 2019. proglasili „Godinom prepelice“.

„U kampanji Let za opstanak, trenutno se prate bijela roda (Ciconia ciconia, White Stork), koja je trenutno iz Ugande ušla u Južni Sudan, i crkavica (Neophron percnopterus, Egiptian Vulture), koja se nalazi u Turskoj. Više informacija potražite na web stranicama kampanje (www.flightforsurvival.org)  te na kanalima društvenih mreža Bioma i BirdLife Europe & Central Asia. Ptice ne poznaju granice i njihovo stradanje u bilo kojoj od zemalja tijekom migracije, naš je zajednički problem jer ugrožava globalnu bioraznolikost“, zaključio je Zec.

FFS_7 birds_silhouettes_18 FEBRUARY © Birdlife Europe - Flight for Survival

Dodatne informacije:

*Točne brojčane vrijednosti i minimalne/maksimalne procjene dostupne su u znanstvenim člancima: Preliminarna procjena opsega i razmjera nezakonitog ubijanja i uzimanja ptica u Sredozemlju (Brochet et al 2016) i Nezakonito ubijanje i uzimanje ptica u Europi izvan Mediterana: procjena opsega i razmjera složenog problema (Brochet et al., 2018.)

**Korištenje vabilica: cjelonoćno ili višesatno puštanje zvuka glasanja ptica iz elektroničkog zvučnika, kojim se dozove i nezakonito ubije stotine i tisuće ptica više nego što bi ih normalno bilo na pojedinoj lokaciji. Vabilice se po Zakonu o lovstvu smatraju nedopuštenim pomoćnim sredstvom, a za njihovo korištenje u lovu predviđena je kazna zatvora u trajanju do tri godine.

Linkovi:

  1. Direktiva o očuvanju divljih ptica (Council Directive 79/409/EEC; 2009/147/EC)
  2. Direktiva o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC)
  3. Flight For Survival