Europska komisija pala kao posljednja obrana prirode

  • 17.05.2018.

Objava za medije

Zagreb, 17.05.2018. – Europska komisija ne upozorava dosljedno države članice zbog nedopuštenog uništavanja prirode, čime uvelike potkopava napore za zaštitu prirode. Na to upozoravaju četiri velike nevladine organizacije za očuvanje prirode u novoj publikaciji koju danas objavljuju. [1]

Uz same države članice EU-a koje su odgovorne za provedbu europskih propisa o prirodi, Europska komisija je “posljednja linija obrane prirode”, kao tijelo odgovorno za provjeru učinkovitosti provedbe i za upućivanje na sud zbog kršenja tih propisa. Međutim, neaktivnost Komisije redovito se primjećuje u slučajevima kršenja tih propisa, tvrde BirdLife Europe, Europski ured za zaštitu okoliša (EEB), Friends of the Earth Europe i WWF.

Nova publikacija sadrži primjere štete nanesene zaštićenim područjima, Natura 2000 područjima ili vrstama u sedam europskih zemalja, gdje pritužbe nisu rezultirale poboljšanjem stanja prirode [2]. Neki od primjera su:

  • neuspjeh u rješavanju problema jaružanja (iskapanja nataloženog pijeska, šljunka i mulja s dna neke rijeka ili jezera) i prekomjerne odvodnje vode u Nacionalnom parku Doñana u Španjolskoj,
  • neuspjeh očuvanja staništa za razmnožavanje ptica livadnih staništa u Nizozemskoj, kao i travnjake bogate vrstama u Njemačkoj,
  • neuspjeh pri procjeni hidroenergetskih projekata u Rumunjskoj koji nisu u skladu s prirodnim i vodnim propisima.

Nevladine udruge poručuju kako Europska komisija treba napraviti promjenu u svom djelovanju vezano za provođenje propisa o prirodi i ispunjavanje svojih obveza da zaustave gubitak biološke raznolikosti do 2020. godine.

Europski zastupnici i dužnosnici Europske komisije raspravljat će o tim slučajevima s nevladinim organizacijama u Europskom parlamentu ovog četvrtaka, 17. svibnja, točno godinu dana nakon akcijskog plana Komisije za bolju zaštitu prirode i 18 mjeseci nakon uspješne kampanje Krik za prirodu (#NatureAlert) koju su ove četiri udruge uz brojne partnere provele s ciljem spašavanja EU prirodnih propisa. [3] Predstavnici tih udruga u Hrvatskoj na isti dan će s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu razgovarati o preporukama za bolju implementaciju propisa o zaštiti prirode na temelju analize „Stanje provedbe EU Direktiva o pticama i staništima“ koje su objavili nedavno (26.travnja).

limni_long_1s

Željka Rajković iz Bioma: „Na strateškoj razini i Europska komisija i Hrvatska naglašavaju važnost zaštite prirode i održivog korištenja prirodnih dobara, no u provedbi postoje brojni
problemi. Tako imamo nedovoljnu međusektorsku suradnju, nepostojanje brojnih podzakonskih akata, potkapacitirane inspekcijske službe, a posebno sudstvo koje u pitanjima prava okoliša još uvijek nije dostiglo standarde europske pravne stečevine.“

Andrea Štefan iz WWF Adrije: „Primjer iznimno dobre prakse je slučaj zaustavljanja ilegalne sječe u Bialowiezi, jednom od rijetkih prašumskih kompleksa na europskom kontinentu koji se nalazi u nacionalnom parku i Natura 2000 području u Poljskoj. Nakon prijave nevladinih organizacija i dokaznih materijala s terena, Komisija je reagirala brzo i odlučno čime su pokazali da zaista čuvaju europske vrijednosti u skladu sa Sporazumom o Europskoj uniji. Nažalost ni države članice niti Komisija ne mogu se pohvaliti s više dobrih primjera.“

***
Bilješke za urednike:

[1] ‘Nature’s Last Line of Defence’ www.foeeurope.org/natures-last-line-of-defence
[2] Sedam slučajeva su: Doñana u južnoj Španjolskoj, zaštita travnjaka u Njemačkoj, staništa ptica livadnih staništa u Nizozemskoj, zaštita prirode u Italiji i Austriji, hidroenergetika u Rumunjskoj i gniježđenje kornjača u Cipru.
[3] Događaj: ‘Nature’s Last Line of Defence’, Europski parlament 17. svibnja 2018., koji vode europski zastupnici Jo Leinen i Gerben-Jan Gerbrandy http://awsassets.panda.org/downloads/2018-05-17_Nature-Event_Invitation.pdf
#NatureAlert kampanja: “velika kampanja javnosti spašava EU prirodne propise” www.foeeurope.org/nature-dodges-bullet-huge-campaign-saves-nature-laws-071216

bl logoeeb logo

foee logowwf logo