Europska komisija neće mijenjati zakonski okvir o vodama

100 posto ekosustava svježe vode trebalo bi biti zdravo najkasnije za pet godina, a trenutno je to tek 40 posto

  • 24.06.2020.

Europska komisija objavila je da snažni zakonodavni okvir Europske unije o zaštiti voda – Water Framework Directive (WFD) – neće biti izmijenjen. To je radosna vijest po pitanju europskih rijeka, jezera, podzemnih vodonosnih slojeva i vlažnih staništa.

Povjerenik Europske komisije za okoliš, ocean i ribarstvo Virginijus Sinkevičius potvrdio je u izjavi za Politico potrebu fokusiranja na podršku implementaciji “bez izmjene direktive”.

Odluka je pristigla šest mjeseci nakon što je zaključeno da je zakon primjeren svrsi, te nakon dvije godine evaluacijskog procesa tijekom kojeg je više od 375.000 građana zahtjevalo da zakon ostane u svojem sadašnjem obliku i da ga njihove vlade u potpunosti primjene.

Water Framework Directive (WFD) jedna je od najambicioznijih i najcjelovitijih legislativa na području okoliša, sa ciljem da 100 posto ekosustava svježe vode bude zdravo najkasnije do 2027. godine. Trenutno je u zdravom stanju tek 40 posto svježe vode. Europska unija mora postignuti taj cilj da očuva svoje vodne resurse i osigura da se Europa može adaptirati na klimatske promjene. No, države članice slabo implementiraju direktivu i politička volja da se zakon sprovede u djelo je slaba. Dakako, bilo je također i dosta pritiska da se oslabi legislativa, u čemu su sudjelovali i industrijski lobiji, poput, primjerice, pisma koje je 27. veljače ministru zaštite okoliša Tomislavu Ćoriću poslala lobistička organizacija BusinessEurope.

Sada je jasno da ne smije biti daljnjih odugovlačenja od strane država članica. Europska komisija sada mora surađivati sa svim relevantnim dionicima da ubrza implementaciju i osigura da se dosegnu ciljevi direktive najkasnije do 2027. godine. Države članice morat će ukloniti sve zapreke u sljedećem krugu planova upravljanja riječnim slivom (River Basin Management Plans).

Javna potpora direktivi o zaštiti voda bila je golema. Gotovo 6.000 znanstvenika potpisalo je pismo poslano Europskoj komisiji koncem prošle godine, naglašavajući ključnu ulogu WFD-a u zaustavljanju pada bioraznolikosti svježih voda. Direktiva je također dobila javnu potporu skupine poslovnih kompanija, koje su zatražile od Komisije i država članica EU da očuvaju ovaj prijelomni zakon u svojem sadašnjem obliku.

Stručna suradnica udruge Biom za zaštitu prirode Dunja Delić zaključuje: “Nadamo se da će i implementacija ove direktive biti jača u Hrvatskoj, posebno kada je u pitanju ocjena utjecaja zahvata koji se planiraju na vodama.”